Cursussen

Professionalisering binnen De Cultuur Loper is erop gericht de kennis van cultuureducatie te vergroten, zowel in scholen als in het culturele veld. Kunstloc Brabant biedt verschillende mogelijkheden aan intermediairs, leraren, cultuurcoördinatoren en cultuuraanbieders om zich te professioneel te ontwikkelen.

Bekijk scholing met
Toon alles
of zoek op
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren

Spiekbriefje plus

Hands-on (online) workshop voor leerkrachten die zelf een creatieve, procesgerichte activiteit willen bedenken. 

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Het Leeratelier Kunst als een manier van leren

Creativiteit als basis voor elk leerproces en als basis voor verdiepen en borgen van betekenisvolle cultuureducatie? Een kunstenaar of kunstvakdocent

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Cultuureducatie en Persoonsvorming

Pedagoog Gert Biesta benoemt drie onderwijsdomeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Met name persoonsvorming wordt als aanleiding geno

 • Brede ontwikkeling
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

CmK basistraining coachende gesprekstechnieken

Voor intermediairs en cultuuraanbieders.Hoe zet je scholen aan tot visievorming en uitwerking vanuit een coachende houding? Hoe leg je het eigenaarsch

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Werken met Het Cultureel Zelfportret

Zo maak je culturele groei van leerlingen zichtbaar en volgbaar.

 • Ambachtelijke vaardigheden
 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Maken & meemaken
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Co–teaching

Vakinhoudelijke professionals die in de klas op maat met de leraar handen en voeten geven aan de ambities cultuuronderwijs.

 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren

ICC - Cursus Brabant

Ontwikkel je tot cultuurcoördinator vanuit je eigen teamvisie en ambitie. En geef cultuureducatie een vaste plek in het onderwijs op jouw school.

 • Brede ontwikkeling
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch

Coachen in cultuuronderwijs

Training voor cultuurprofessionals zoals (icc-)trainers, cultuurcoaches, adviseurs, consulenten en cultuurcoördinatoren die zich willen professionalis

 • Brede ontwikkeling
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Icc-XL 3 verdiepende bijeenkomsten

Ben je al gecertificeerd icc-er en heb je behoefte aan inspiratie, verdieping of wil je je beleidsplan actualiseren? Dan kun je kiezen voor de icc-XL.

 • Brede ontwikkeling
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Post-hbo opleiding cultuurbegeleider

Wil jij je specialiseren en professionaliseren op het gebied van implementatie en ontwikkeling van cultuuronderwijs op school? En zijn er mogelijkhede

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Maken & meemaken
 • Onderzoeken / open houding

Verbeelding aan de macht - Theatergroep Artemis

Samen op avontuur in de wereld van de Kunsten met Theatergroep Artemis.

Op onderzoek

Wakker! Op onderzoek

Een ervaringsgerichte, energieke teamtraining voor leraren, icc-ers en directeuren waarbij de drie culturele competenties centraal staan.

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Onderzoeken / open houding
 • Vakoverstijgend / thematisch

Smoesjes Jukebox

Inspirerende workshop om op ludieke wijze je eigen creativiteit te ontdekken.

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Maken & meemaken
 • Onderzoeken / open houding

Doe-het-zelf Toolbox Creativiteitsontwikkeling

Van knutselwerkje naar een volwaardige creatieve opdracht.

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Maken & meemaken
 • Onderzoeken / open houding

Kobranie training en coaching

Train het (creatief) leiderschap en ga in op de verschillende onderdelen van een creatief maakproces.

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Onderzoeken / open houding
 • Vakoverstijgend / thematisch

Laboranders

Stimuleren van ouderbetrokkenheid door samen met ouders en leerlingen te werken aan een cultuureducatief project.  

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Onderzoeken / open houding
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Grondstof

Cultuuraanbieders en onderwijs werken samen aan de basis voor cultuureducatie.

 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Onderzoeken / open houding

Erfgoed in de klas! De basis

Een laagdrempelige kennismaking met erfgoededucatie.

 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Onderzoeken / open houding

Verder met erfgoed: aanzet tot een leerlijn

Een cursus voor teams van basisscholen die lijn willen aanbrengen in hun lessen erfgoededucatie. 

 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Onderzoeken / open houding

Verder met erfgoed: leerlijn onder de loep

Een verdiepingscursus waarmee het schoolteam een eigen leerlijn erfgoededucatie voor alle leerjaren kan uitwerken.

 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Onderzoeken / open houding

Het verhaal van Brabant

Leer het grote verhaal uit de geschiedenismethode te vertalen naar de eigen lokale omgeving. 

 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Onderzoeken / open houding

Professor in de klas

Workshop over dialect en identiteit.

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Maken & meemaken
 • Onderzoeken / open houding

Van Product naar Proces

Het creatief proces staat voorop en niet het eindproduct. 

 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Onderzoeken / open houding
 • Vakoverstijgend / thematisch
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Educatief repertoire voor onderzoekend vermogen

Een schatkist met pedagogische hulpmiddelen die een onderzoekende houding bij kinderen stimuleert.

 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Aanspreken van reflecterend vermogen

Leren reflecteren in dialoog met kinderen.

 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Maken & meemaken
 • Onderzoeken / open houding

CultKokers

Een recept voor co-creatie tussen onderwijs en cultuuraanbieders uit de omgeving. Leer elkaar anders kennen!

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Maken & meemaken
 • Onderzoeken / open houding

Breinbreien

Het begeleiden van een creatief proces als basis voor goed cultuuronderwijs.

 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch

Talenten ontwikkelen

Welke kwaliteiten willen we dat leerlingen leren voor de toekomst?

 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Onderzoeken / open houding
 • Vakoverstijgend / thematisch

Wijzer met erfgoededucatie

In deze cursus werkt u aan goede erfgoededucatie, waarbij leraren en medewerkers van erfgoedinstellingen elkaar ontmoeten.

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Maken & meemaken
 • Onderzoeken / open houding
 • Vakoverstijgend / thematisch

Procesgerichte didactiek (basis)

Wat is de didactiek van een creatieve les? Hoe ontwikkel je de creativiteit van de leerlingen binnen kunst én andere leergebieden?

 • Brede ontwikkeling
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Kunstcoach

Voor kunstvakdocenten en cultuuraanbieders! Hoe coach ik leraren in het uitvoeren van kunstlessen?

 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Onderzoeken / open houding
 • Vakoverstijgend / thematisch

Creativiteit in Cultureel Erfgoed

Combineer Erfgoed, de lesmethode en vooral creativiteit voor een andere manier van erfgoedonderwijs.

 • Ambachtelijke vaardigheden
 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Maken & meemaken
 • Onderzoeken / open houding

Op dansavontuur met gezelschap De Stilte

Samen op avontuur in de Wereld van de Dans.