Het onderzoekend-creerend-reflecterend vermogen vormen samen de basis van een creatief proces. Ze bestaan altijd, in ieder proces in samenhang met elkaar. Tijdens WAKKER komen bovengenoemde competenties aan bod. Ze worden ervaren, geoefend en besproken.

Bekijk de culturele competenties

WAKKER laat leraren en bestuurders

  •    kennismaken en ervaren wat culturele competenties zijn;
  •    bewustworden wat de culturele competenties kunnen betekenen voor het onderwijs en hoe het handvatten geeft om meer procesgericht les te geven in plaats an resultaat-productgericht;
  •    stilstaan bij verschillende begrippen zoals; proces-product, divergeren-convergeren, leraren gestuurd en leerlinggericht begeleiden;
  •    ontdekken dat het ontwikkelen van creatief vermogen van leerlingen een meerwaarde voor hun onderwijs kan zijn;
  •    leren formuleren van verdiepende vragen als start van en tijdens een creatief proces.

Aanmeldformulier

Ervaringen van deelnemers

"We krijgen veel leuke en inspirerende informatie en opdrachten tijdens deze training."

"We kijken waar het team nu staat en herhalen en benoemen de culturele competenties regelmatig."

"Op school creëren we tijd en ruimte om samen over opdrachten en lessen te kunnen praten en samen te ontwerpen."

"We hebben een handreiking gekregen om goede vragen aan de kinderen te stellen, maar we hebben ook gehoord dat we al op een goede weg zijn."

"We hebben de lijst met gedragsindicatoren en zes andere belangrijke punten gekregen, die we meteen bij het organiseren van nieuwe culturele activiteiten als bron kunnen gebruiken."