In deze fase verkent de school de rol die cultuureducatie kan spelen voor hun onderwijs en curriculum. Aan de hand van deze verkenning, geven intermediair, directeur en cultuurcoördinator vorm aan een jaarplan dat uiteindelijk leidt tot het behalen van de uitgesproken ambities. Om draagvlak te creëren binnen de school, is het belangrijk om het hele team te betrekken.

1192
1340

Vanuit de uitkomsten van EVI en het intakegesprek CmK kan de school een overwogen keuze maken voor het traject van De Cultuur Loper. Dit traject start in de fase Verkennen.

Wat is de kwaliteit van cultuureducatie in de huidige situatie? En wat is de gewenste situatie van de school? Wat wil de school bereiken met cultuureducatie bij de leerlingen? In een ambitiegesprek zet je als intermediair jouw expertise en coachende vaardigheden in om hier samen achter te komen en te benoemen.

 

Na het verkennen van de ambitie, komt de school tot een breed gedragen visie op cultuureducatie. Deze visie is leidend voor de koers van het traject. Om richting en vorm te gaan geven aan deze koers, kan de intermediair in deze fase de school informeren over mogelijke professionalisering, de drie domeinen en de drie culturele competenties.

De gewenste situatie van de school vormt de basis om samen te kijken naar ieders commitment. Wat willen de directeur, cultuurcoördinator en de leraren kennen, kunnen en doen om te komen tot die gewenste situatie? Wat hebben ze daarvoor nodig? En wat spreken we daarover af? Het succes van de verandering krijgt gedurende alle fases vorm vanuit deze vragen.

In deze fase zijn betrokken: intermediair, directeur, cultuurcoördinator, trainer en het team.

Wat is er na deze fase zichtbaar ontwikkeld op de lijn van:

  • De directeur en cultuurcoördinator brengen de huidige situatie op het gebied van cultuureducatie van de school goed in beeld.
  • De directeur, cultuurcoördinator en het team formuleren de ambities cultuureducatie voor de school.

  • De leraar formuleert met de directeur en ICC'er de ambities van de school op het gebied van cultuureducatie.

--in de fase verkennen is er op de lijn van de leerling nog niets te benoemen.