Het ambitiegesprek gaat over dromen, wensen en idealen voor de leerlingen van de school. In het kort betekent ambities stellen dat je je bewust wordt van wat je belangrijk vindt. Maar ook dat je keuzes maakt en verantwoordelijkheid neemt om dit te bereiken. Het doel is om gezamenlijk maximaal drie ambities en bijbehorende stappen te formuleren. Dit gesprek kan bijdragen aan het vergroten van draagvlak voor cultuureducatie binnen de school.

Een mogelijkheid is om vooraf aan dit gesprek een teamscan in te zetten onder alle leraren om in zicht te krijgen waar wel of geen draagvlak aanwezig is bij leraren. Het instrument Kunstimpuls kan vooraf aan dit gesprek de leraren inzichten geven om te gaan benoemen wat de waarde van cultuureducatie op hun school zou kunnen zijn.

Een intermediair, cultuurcoördinator of trainer voert het ambitiegesprek met het team.

Reserveer twee uur voor een ambitiegesprek.