Wat is De Cultuur Loper?

Kunst en cultuur zijn van enorme waarde voor de ontwikkeling van leerlingen. Iedere Brabantse leerling moet daarom toegang krijgen tot betekenisvolle cultuureducatie. Met De Cultuur Loper verdiepen, vernieuwen en professionaliseren we cultuureducatie in het onderwijs.

Meer over het traject De Cultuur Loper

Wat is de waarde van cultuureducatie?

Cultuureducatie maakt dat leerlingen zichzelf en de wereld om hen heen ontdekken. Zo ontwikkelen ze talenten en creatieve vaardigheden. Ze maken kennis met muziek, theater, dans en andere kunstuitingen. Maar ze oefenen ook in vrij denken en doen.

Meer over de waarde van cultuureducatie

Wat is de waarde van cultuureducatie?

De school in beweging

Het traject van De Cultuur Loper is onderverdeeld in vier fases: verkennen, experimenteren, verdiepen en borgen. Als intermediair doorloop je samen met de school deze fases op de lijn van het onderwijs, de leraar en de leerling. Je begeleidt de school bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie, richting de gewenste situatie. Daarbij maak je gebruik van de coachende houding, instrumenten en professionalisering. In die begeleiding zijn de volgende drie vragen in elke fase ondersteunend:

  • Wat is er in deze fase zichtbaar ontwikkeld op de lijn van het onderwijs, de leraar en de leerling?
  • Wat is het persoonlijke commitment van alle betrokkenen in deze fase?
  • Wat kennen, kunnen en doen alle betrokkenen in deze fase?
De school in beweging
Borgen Verkennen Verdiepen Experimenteren

Verkennen

In deze fase verkent de school de rol die cultuureducatie kan spelen voor hun onderwijs en curriculum.

 

Ontdek de fase Verkennen

Experimenteren

In deze fase experimenteert de school met de inzet van cultuureducatie binnen hun onderwijs en curriculum.

 

Ontdek de fase Experimenteren

Verdiepen

In deze fase verdiept de school cultuureducatie op de lijn van de leraar én de leerling.

 

Ontdek de fase Verdiepen

Borgen

In deze fase borgt de school cultuureducatie binnen hun onderwijs en curriculum als continu proces.

Ontdek de fase Borgen
Het aantal Brabantse scholen dat werkt met De Cultuur Loper staat nu op:

Het aantal Brabantse scholen dat werkt met De Cultuur Loper staat nu op:

411