Instrumenten

De Cultuur Loper is onderverdeeld in vier fases en drie lijnen met de bijbehorende instrumenten. Deze instrumenten zijn er voor intermediairs om scholen te ondersteunen bij het verbeteren van cultuureducatie en de verandering die daarvoor nodig is.

Bekijk instrumenten met
of zoek op
 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Maken & meemaken
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag
Werkbladen overgang PO naar VO

Werkbladen overgang PO naar VO

Hoe kan de nieuwe middelbare school profiteren van de opgedane bagage op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs?

Evi - primair onderwijs

Evi - primair onderwijs

Een instrument waarmee basisscholen cultuureducatie kunnen evalueren als basis om vooruit te kijken.

Intakegesprek CmK

Intakegesprek CmK

Dit document biedt een structuur voor het intakegesprek Cultuureducatie met Kwaliteit en bevat een format voor een samenwerkingsovereenkomst.

Kunstimpuls

Kunstimpuls

Kunstimpuls komt op school en brengt vanuit een kunstbeleving met de leerlingen het gesprek tussen de leraren op gang over cultuureducatie.

Teamscan

Teamscan

De teamscan maakt inzichtelijk waar het team staat in de ontwikkeling van cultuureducatie op school.

Ambitiegesprek

Ambitiegesprek

Dit document biedt een structuur voor het ambitiegesprek en geeft suggesties voor vragen.

Voortgangsgesprek

Voortgangsgesprek

Een gesprek waarin je met de directeur en/of de cultuurcoördinator reflecteert op het traject tot nu toe.

Fases en Lijnen

Fases en Lijnen

Elk moment zicht op waar de beweging van de school zich bevindt.

Succes van de verandering

Succes van de verandering

Een model dat alle betrokkenen steeds inzicht geeft in wat de verandering op school van zichzelf en van de ander vraagt.

Competenties en Indicatoren

Competenties en Indicatoren

Competenties en gedragsindicatoren ondersteunen je om van Kunst en Erfgoed betekenisvol onderwijs te maken.

Drie domeinen van cultuureducatie

Drie domeinen van cultuureducatie

Beeld, informatie en inspiratie bij de domeinen; in huis, met de culturele omgeving en uit de grote wereld.

IndicaTORENspel
Speels kennis maken met culturele competenties

IndicaTORENspel

Het indicaTORENspel is een gespreksvorm die leraren laagdrempelig en actief laat werken met de schoolambitie voor cultuureducatie, en de vertaling hie

Doorkijkjes in de culturele ontwikkeling

Doorkijkjes in de culturele ontwikkeling

Hoe loopt de natuurlijke culturele ontwikkeling van leerlingen? En hoe speel je hier als leraar op in?

KLIK

KLIK

NU TE DOWNLOADEN!Alle leraren van het team formuleren een persoonlijke professionaliseringsvraag: wat betekent het voor mij om te gaan werken aan onze

4x4

4x4

4x4 ondersteunt en inspireert bij het ontwikkelen en verbeteren van culturele activiteiten.

De culturele groei in beeld

De culturele groei in beeld

Een gedachtegoed uiteengezet in diverse instrumenten en werkbladen om het succes van de verandering ook op de lijn van de leerling te kunnen vormgeven

Eindgesprek

Eindgesprek

Dit document biedt een structuur voor het eindgesprek en geeft suggesties voor vragen.

 • Brede ontwikkeling
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Reflecteren
In gesprek met de cultuurprofessional

In gesprek met de cultuurprofessional

Een gemeenschappelijk vertrekpunt voor een kwalitatieve inzet van cultuurprofessionals.

 • Reflecteren
Reflectiekaarten

Reflectiekaarten

Voor een gesprek met leerlingen over hun cultuurbeleving