Wat is het?

KLIK is een speelse manier om in gesprek te gaan met individuele leraren over hoe zij zich verhouden tot de ambities van de school en wat ze hierbij nog nodig hebben. KLIK bestaat uit een "handleiding" en een "speelbord". Op het spelbord staan 10 mogelijke doelen van cultuuronderwijs. De leraar kiest een onderwerp (of de school maakt al een selectie n.a.v. de ambities) en hierover worden 5 vragen beantwoord. Dit wordt 3 keer herhaald. De opbrengsten van het gesprek worden genoteerd op het logblad. Alle logbladen samen geven een compleet beeld van de ontwikkelwensen van het team.
 

Wat bereik je met KLIK?

Door KLIK met alle teamleden te doen ontstaat er een helder overzicht van de gewenste professionaliseringsrichting van elk teamlid. Door deze samen te brengen ontstaat een beeld van het hele team. Hierdoor kunnen heldere keuzes worden gemaakt voor de inzet van bijvoorbeeld trainers of co-teachers. KLIK schept zo draagvlak voor de professionalisering die hoort bij het verwezenlijken van de ambities van de school.

Wat bereik je met KLIK?

Voor wie is KLIK?

Voor het hele team van een school.

Wat is de tijdsinvestering voor de school?

De cultuurcoördinator gaat in gesprek met alle teamleden. Reken op een half uur per teamlid. Dit lijkt veel, maar het levert in de praktijk juist later een grote tijdsbesparing op door het vooraf tackelen van eventuele weerstand en creëren van draagvlak door het persoonlijk betrekken van alle leraren.
Het is natuurlijk ook mogelijk om op een studiedag leraren in tweetallen in gesprek te laten gaan, dan kan het voor het hele team in een uur.

KLIK downloads

KLIK is hier gratis te downloaden.

Een icc'er over de ervaringen met KLIK

"Ik vond het superleuk en heel verhelderend om met mijn teamleden het gesprek te voeren over waar zij staan. De 10 onderwerpen verbreden hun blik en door de eenvoudige maar verdiepende vragen onstond er keer op keer een mooi gesprek. Nu heb ik veel meer betrokkenheid voor onze plannen en ik heb gezien waar iedereen enthousiast van werd, heel inspirerend!"