Cultuureducatie met Kwaliteit

Met De Cultuur Loper voert Kunstloc Brabant de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit. Dit doen we in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, Breda, Helmond, ’s‑Hertogenbosch, Oss en Tilburg. De gezamenlijke aanpak is uniek en geeft Brabant een sterke positie in de landelijke aanpak van cultuureducatie. Als penvoerder is Kunstloc Brabant al acht jaar betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook in de periode 2021-2024 vervult Kunstloc deze rol. 

Heb je vragen over de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit of over de penvoering?

Neem contact op met Max van Alphen

Netwerk lokale intermediairs

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie. De intermediairs vormen een belangrijke schakel tussen de vragen uit het onderwijs en de culturele aanbieders in de omgeving. Ook fungeren de intermediairs als adviseur en aanjager van ontwikkelingen: zij organiseren of ondersteunen lokaal of regionaal netwerkbijeenkomsten voor alle betrokken partijen. Deze infrastructuur is uniek in Nederland. Brabant heeft hierdoor een zeer sterk netwerk waardoor een duurzame relatie tussen het onderwijs en de kunsten kan worden onderhouden.

Vragen over De Cultuur Loper?

Neem contact op met de intermediair in jouw regio