Wijzigen contactgegevens

Om onze contactgegevens zo goed mogelijk up-to-date te houden, vragen wij je om ons via dit formulier te informeren telkens als er iets wijzigt in je gegevens.

Mutatieformulier contactgegevens

Cultuureducatie met Kwaliteit

De Cultuur Loper is onderdeel van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Kunstloc Brabant voert deze regeling uit in samenwerking met Erfgoed Brabant, de provincie Noord-Brabant, Breda, Helmond, ’s‑Hertogenbosch, Oss en Tilburg. De gezamenlijke aanpak is uniek en geeft Brabant een sterke positie in de landelijke aanpak van cultuureducatie. Als penvoerder is Kunstloc Brabant al acht jaar betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook in de periode 2021-2024 vervult Kunstloc deze rol. 

Heb je vragen over de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit of over de penvoering?

Neem contact op met Marjon Brouwer

Cultuureducatie met Kwaliteit

Netwerk lokale intermediairs

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie. De intermediairs vormen een belangrijke schakel tussen de vragen uit het onderwijs en de culturele aanbieders in de omgeving. Ook fungeren de intermediairs als adviseur en aanjager van ontwikkelingen: zij organiseren of ondersteunen lokaal of regionaal netwerkbijeenkomsten voor alle betrokken partijen. Deze infrastructuur is uniek in Nederland. Brabant heeft hierdoor een zeer sterk netwerk waardoor een duurzame relatie tussen het onderwijs en de kunsten kan worden onderhouden.

Vragen over De Cultuur Loper?

Neem contact op met de intermediair in jouw regio

Netwerk lokale intermediairs

PowerPoint sjabloon

Ga je een presentatie geven over De Cultuur Loper? Gebruik dan bijgaande sjabloon, vormgegeven in de nieuwe huisstijl van De Cultuur Loper!

Download het PowerPoint sjabloon van De Cultuur Loper