De school wil de kwaliteit van cultuureducatie binnen hun onderwijs vergroten. Een intakegesprek is het eerste gesprek dat een intermediair hierover voert met de belangrijkste aanjagers, zoals de directeur en de cultuurcoördinator. Het doel is om heldere afspraken te maken over het te lopen traject door de verwachtingen hierover naar elkaar uit te spreken. Het traject zou De Cultuur Loper kunnen zijn, maar ook een ander traject binnen Cultuureducatie met Kwaliteit is mogelijk. De verwachtingen en mogelijkheden van de school brengen een geschikt traject in beeld.

Maak gebruik van beide documenten: Intakegesprek CmK en Samenwerkingsovereenkomst.

Reserveer voor een intakegesprek anderhalf uur.

Intakegesprek CmK