Wat is het?

Het indicaTORENspel is een gespreksvorm die leraren laagdrempelig en actief laat werken met de schoolambitie op cultuureducatie, culturele competenties en indicatoren.

Gedurende het spel maken de deelnemers een praktische vertaling van de schoolambitie naar hoe zij gaan werken aan culturele activiteiten in de klas.

Wat bereik je met dit instrument?

Tijdens het spel kijken de deelnemers terug naar een culturele activiteit die eerder is uitgevoerd. Tijdens het ontrafelen hiervan krijgen zij inzicht in hoe ambitie, competenties en indicatoren op dat moment vorm hebben gekregen. Vervolgens kijken ze vooruit en ontwikkelen ze, met alle opgedane kennis en inspiratie van collega’s, een 1e aanzet voor een nieuwe concrete culturele activiteit. Tot slot formuleren de deelnemers een persoonlijk aandachtspunt voor de toekomst.

Bekijk hier de Handleiding
Bekijk hier de Spelvolgorde

In 2017 is de eerste versie van Het indicaTORENspel in opdracht van Kunstbalie ontwikkeld door Patrice Matthee, Maaike van den Brule en Dennis Venmans i.s.m. teamleden van basisschool De Wissel en de Montessorischool te Oosterhout. In 2021 is Het indicaTORENspel in opdracht van Kunstloc Brabant aangepast aan de actuele opzet van De Cultuur Loper i.s.m. Annelijn Smulders.

Wat bereik je met dit instrument?