Wat is het?

Om de waarde van het werken met competenties cultuureducatie en de expertise van scholen te vergroten, is het IndicaTORENspel ontwikkeld. Hiermee gaat het team op een andere manier aan de slag met de competenties en bijbehorende gedragsindicatoren. De indicatoren worden op scholen vaak te instrumenteel ingezet, als een afvinklijstje. Het spel geeft het team inzicht wat de indicatoren kunnen betekenen bij het realiseren van hun ambitie.

Het indicaTORENspel is een gespreksvorm waarin betrokkenen op school op een actieve manier kennismaken met en eigen maken van de competenties en indicatoren.

Wat bereik je met dit instrument?

Betrokkenen op de school kijken terug op activiteiten die hebben plaatsgevonden, vanuit de opzet van dit spel. Het geeft ze inzicht in hoe ambitie, competenties en indicatoren in de activiteiten op dat moment vorm hebben gekregen. Vervolgens kijken ze vooruit en ontwikkelen een nieuwe, concrete culturele activiteit vanuit het opgedane inzicht. Doel is om de ambities een praktische vertaling te geven naar de activiteiten op school. De competenties en indicatoren reiken die taal aan.

Zet onderstaande film in op de school.

BELANGRIJK: Momenteel is het indicaTORENspel onder constructie en niet leverbaar.