Wat is het?

4x4 is een pakket met een Vragenkaart, Inspiratiekaarten en een Competentiekaart op A4 formaat. De Vragenkaart – met daarop 4x4 vragen - vormt een hulpmiddel voor observatie en reflectie, vóór, tijdens of ná een culturele activiteit. Beantwoord de vragen voor jezelf en neem conclusies mee naar een volgende activiteit. Door dit te herhalen werk je aan een stevige culturele ontwikkeling voor je leerlingen. De Inspiratiekaarten en de Competentiekaart zijn hierin ondersteunend.

Wat bereik je met dit instrument?

Met 4x4 maak je een vertaalslag van de ambitie van de school op het gebied van cultuureducatie, naar een culturele activiteit voor de leerlingen. Hiermee maak je deze activiteiten meer betekenisvol en samenhangend.

Wat bereik je met dit instrument?

Voor wie is het?

Voor leraren PO. Daarnaast kunnen co-teachers het pakket gebruiken tijdens hun coaching van individuele leraren.

Wat is de tijdsinvestering van de school?

Een inspiratiebijeenkomst 4x4 duurt ongeveer 30 minuten. Werken met 4x4 kost een leraar PO ongeveer 10 minuten per culturele activiteit.

Hoe wordt het instrument ingezet?

De intermediair stemt met de ICC’er af voor welke teamleden en eventueel aanwezige co-teachers, 4x4 van toepassing is. De intermediair kan desgewenst een korte (online) inspiratiebijeenkomst rondom 4x4 uitvoeren of hiervoor ondersteuning vragen aan een adviseur vanuit Kunstloc Brabant of Erfgoed Brabant.

Wat is ieders rol?

De intermediair stemt het werken met 4x4 af met de ICC’er. De ICC’er bespreekt het met de teamleden. Eventueel kan een co-teacher een rol spelen bij het introduceren van dit instrument.

Wat kost het?

4x4 is gratis.

Hoe kan de intermediair het instrument bestellen?

Helaas zijn er momenteel geen fysieke exemplaren van 4x4 meer beschikbaar. De digitale versie is hieronder te downloaden.