Wat is het?

Om een beeld te krijgen waar het team staat, is er een digitale teamscan beschikbaar. De scan, bestaande uit een aantal vragen, wordt ongeveer twee weken voor het ambitiegesprek of voortgangsgesprek door alle teamleden ingevuld. Tijdens het gesprek dat volgt worden de uitkomsten van dit onderzoek besproken en als aanleiding genomen om een concreet vervolg van het traject te schetsen. De betrokkenheid en inzet van het team zijn een wezenlijk onderdeel van de verandering op school.

Hoe zet je het in?

De school vraagt de teamscan aan in overleg met de intermediair. De intermediair stuurt dan vervolgens een verzoek naar Kunstloc Brabant. De procedure is dan als volgt: 

  • Stuur een mail naar Max van Alphen met een kort verzoek met in ieder geval de naam van de school en het moment dat de resultaten nodig zijn. Houd er rekening mee dat leraren de tijd moeten hebben om de teamscan in te vullen.
  • De aanvrager ontvangt twee linkjes naar een aparte vragenlijst voor de desbetreffende school: één om door te geven aan de leraren om de scan in te vullen en één om zelf de (voorlopige) resultaten ervan te kunnen zien.
  • Nadat de leraren de scan hebben ingevuld maakt Kunstloc Brabant een kort rapport met de analyse van de resultaten. Deze kan gebruikt worden tijdens het gesprek. 

Teamscan