Wat is het?

De betrokkenheid en inzet van het team zijn een wezenlijk onderdeel van de verandering op school. Om een beeld te krijgen waar het team staat ten aanzien van de ontwikkeling van cultuuronderwijs is er een digitale teamscan beschikbaar. De scan bestaat uit een online vragenlijst en wordt ongeveer twee weken voor het voortgangsgesprek door alle teamleden ingevuld. Tijdens het gesprek dat volgt worden de uitkomsten van de teamscan besproken en als aanleiding genomen om het vervolg van het traject concreet te maken. 

Hoe zet je het in?

De school vraagt de teamscan aan in overleg met de intermediair. De intermediair stuurt dan vervolgens een verzoek naar Kunstloc Brabant. De procedure is dan als volgt: 

  • Stuur een mail naar Monique Koolen met een kort verzoek met in ieder geval de naam van de school en het moment dat de resultaten nodig zijn. Houd er rekening mee dat leraren de tijd moeten hebben om de teamscan in te vullen.
  • De aanvrager ontvangt twee linkjes naar een aparte vragenlijst voor de desbetreffende school: één om door te geven aan de leraren om de scan in te vullen en één om zelf de (voorlopige) resultaten ervan te kunnen zien.
  • Nadat de leraren de scan hebben ingevuld maakt Kunstloc Brabant een kort rapport met de analyse van de resultaten. Dit kan gebruikt worden tijdens het gesprek. 

Teamscan