Het schema van fases en lijnen geeft je als intermediair tijdens de gesprekken op school de mogelijkheid om steeds gezamenlijk te oriënteren waar de beweging zich bevindt. Welke fase en welke lijn sluiten aan op deze oriëntatie? De dialoog tussen alle betrokkenen en de wensen die op tafel komen blijven leidend voor een volgende concrete stap in het proces. Maar deze oriëntatie vanuit het schema geeft wel zicht op welke instrumenten en welke vorm van professionalisering in beeld komen om team, leraar of leerling te ondersteunen en die beweging kwalitatief voort te zetten.

Download het schema hier:

Fases en lijnen

Wat betekent deze gezamenlijke oriëntatie voor alle betrokkenen bij het veranderingsproces op de school? Bekijk onderstaande film voor een eerste verkenning met adviseur, intermediair, co-teachers en ICC'er.