Om kunst- en erfgoedactiviteiten in het onderwijs zo succesvol mogelijk te maken, is een goede match tussen de school en de aanbieder (professional) van de activiteiten nodig. Om deze match te maken, ontwikkelde Kunstloc Brabant een profiel voor cultuurprofessionals. Met het competentieprofiel cultuurprofessional hebben intermediairs en cultuurcoördinatoren een gemeenschappelijk vertrekpunt om de inzetbaarheid van de kunstenaars en culturele instellingen in het onderwijs te wegen.

Het profiel bestaat uit twee documenten:

  1. een dynamisch reflectie-instrument voor de professional inclusief de input voor een gesprek met elkaar over betekenisvol cultuuronderwijs

  2. het werkblad voor de matchmatrix

Met het reflectie-instrument heeft de cultuurprofessional naar zichzelf gekeken. Reflectie vormt samen met het gesprek over betekenisvol onderwijs de achtergrond voor de matchmatrix. De Matchmatrix helpt de school en de aanbieder om de vraag goed te matchen met de activiteit en de inbreng van de cultuurprofessional. De intermediair en/of cultuurcoördinator kunnen de matrix inzetten tijdens hun gesprek met de aanbieder. Download de twee documenten hieronder.

Bekijk hier het reflectie-instrument cultuurprofessional

Kijk ook samen met de cultuurprofessional naar de inhoud en de samenhang van de drie domeinen richting een betekenisvolle activiteit met de leerlingen.

 

Bekijk hier de drie domeinen

1296