Het voortgangsgesprek is een gesprek waarin je met de directeur en/of de cultuurcoördinator reflecteert op het traject tot nu toe. Je blikt samen vooruit wat er nog ligt ten aanzien van de ambities voor cultuureducatie. Zijn we nog met de juiste dingen bezig? Wat is er gerealiseerd van de ambities? Wat willen we nog realiseren?

Reserveer anderhalf uur voor een voortgangsgesprek.

Voortgangsgesprek