Wat is het?

Kunstimpuls bestaat uit een kunstinstallatie in een kist die een week of een aantal weken lang op school komt. In de kist zit het kunstwerk, een handleiding voor de leraar en een persoonlijk logboek voor elke leerling.

  • Leraren en leerlingen gaan samen deze kunstinstallatie beleven.
  • De leerling legt in het logboek zijn persoonlijke ervaringen, gevoelens en betekenissen vast. 
  • De leraar volgt dit proces en gaat met de leerlingen in gesprek. De handleiding ondersteunt dit gesprek.
  • De leraren delen vervolgens met elkaar hun persoonlijke inzichten vanuit de kunstbeleving met de leerlingen en nemen deze inzichten mee naar het ambitiegesprek.

We nemen jullie mee naar een andere wereld 

Iedereen kan mee  

Je hoeft niets te kunnen of te kennen 

Enkel open staan 

1172

Voor wie is het?

KunstImpuls geeft leraren, icc’ers en directies zicht op wat cultuureducatie kan inhouden en betekenen voor hun leerlingen en het onderwijscurriculum op hun school.

Hoe lang duurt het?

De kunstinstallatie kan één of een aantal weken in school opgesteld worden, zodat alle groepen leerlingen het kunstwerk kunnen beleven. Alle leraren worden betrokken bij de persoonlijke belevingen van hun leerlingen. 

Hoe werkt het?

Kunstimpuls inspireert de leraren om gezamenlijk te gaan benoemen wat beleving van kunst teweeg kan brengen bij de leerlingen. 

Kunstimpuls inspireert de leerlingen om de 3 culturele competenties in zichzelf aan te spreken, actief te maken en daarover te vertellen. 

Onderzoeken, reflecteren en creëren worden heel zichtbaar gekoppeld aan kunst meemaken en maken. 

Wat vraagt het van de school?

De leraren worden vanuit een beknopte praktische en inhoudelijke tutorial stap voor stap meegenomen binnen het opzetten en uitvoeren van de kunstinstallatie. De tutorials en het logboek voor de leerling worden meegestuurd met de kunstinstallatie. 

Hoe komt het op de school?

  • De aanvraag van KunstImpuls bij Kunstloc Brabant gebeurt door de school, via de intermediair (bij aanvraag via info@decultuurloper.nl graag naam én contactgegevens van intermediair + betreffende school vermelden a.u.b.).
  • Kunstloc Brabant verstuurt de kunstinstallatie naar scholen.  
  • De kunstinstallatie komt in 4 flightcases aan op de school.  
  • De installatie wordt opgebouwd in de gymzaal/aula van de school aan de hand van een tutorial.

Wat kost het?

Ntb.

Een leraar over zijn ervaring met Kunstimpuls:

"De afwisseling van zelf dingen mogen doen en het beleven van een verhaal werkt krachtig. Leerlingen worden nieuwsgierig door het afleggen van een soort reis. Een reis door de kunstinstallatie zelf, maar ook een reis naar hun eigen gevoelens. Verbeelding en creativiteit worden aangesproken door het verhaal en door de prikkelende vragen in hun logboekje. Kunstimpuls gaf ons team veel aanleidingen om met elkaar te praten over wat we met cultuureducatie willen bereiken bij de leerlingen."

Een leraar over zijn ervaring met Kunstimpuls: