De cultuurcoördinator is de spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind op school. De icc’er maakt en houdt iedereen enthousiast voor cultuur en creativiteit in de klas en is de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving. De cursus Cultuurcoördinator Brabant is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die cultuurcoördinator willen worden op hun school. In een cursus van acht dagdelen worden zij opgeleid tot gecertificeerd intern cultuurcoördinator (icc’er).

Inhoud van de cursus

De cursus cultuurcoördinator Brabant stelt de leervragen van de deelnemers centraal en heeft veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de ICC'er zelf en hoe deze met de rol van ICC'er omgaat. Iedere ICC'er stelt een persoonlijk ontwikkeldoel aan het begin van de cursus.Via activerende werkvormen komt de ICC'er tot een visie en beleidsplan onderbouwd vanuit de bouwstenen van het LKCA. Gedurende de cursus laten de ICC'ers hun gedachten gaan over de visie en het beleid op cultuuronderwijs voor hun eigen school en maken zij hier keuzes in. Deelnemers schrijven tijdens deze cursus een cultuurplan voor hun school. Dit gebeurt in afstemming met het schoolteam en de directie. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Visie: schrijf een visie van de school op cultuuronderwijs of werk deze nader uit
 • Draagvlak: Hoe betrek je het team hierbij?
 • Culturele omgeving: Hoe goed ken jij de culturele omgeving van de school?
 • Hoe kun jij stevig in je schoenen staan om cultuuronderwijs beter op de kaart te zetten?

 

Aanmelden voor Icc Cursus Brabant

Organisatie van de cursus

Kunstloc Brabant organiseert deze cursus in Noord-Brabant samen met regionale intermediairs. Heb jij interesse in het volgen van een icc-cursus? Meld dit dan eerst bij je intermediair en meld je vervolgens aan via het aanmeldformulier. De intermediair zal vervolgens contact opnemen met Kunstloc Brabant en met hen de cursus in de regio uitzetten wanneer er voldoende deelnemers lijken te zijn. Via de intermediair krijg je dan vervolgens de data en tijden van de cursus te horen (vaak wordt dit van te voren met je overlegd).

De kosten voor de cursus zijn €500. Voor CmK-scholen, of scholen die binnen een CmK-gemeente met minder dan 90.000 inwoners vallen, is slechts 50% daarvan voor eigen rekening.

Wil je als intermediair een cursus starten in jouw regio? Neem dan contact op met Marjon Brouwer.

Locaties en data

Regio Midden-Noord - voorjaar 2022

CC cursus Regio Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Heusden, Loon op Zand, Oosterhout, Waalwijk
Inschrijving gesloten. 

Aanmelden voor deze cursus
Trainer: Maaike van den Brule

 • vr. 14 januari 2022, 09:30 - 16:30 uur
 • wo. 02 februari 2022, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 09 maart 2022, 14:00 17:00 uur
 • wo. 06 april 2022, 14:00 17:00 uur
 • vr. 13 mei 2022, 09:30 - 16:30 uur
 • wo. 01 juni 2022, 14:00 - 17:00 uur
 • wo 22 juni 2022, 14:00 - 17:00 uur (eindpresentatie/certificaatuireiking)

Regio West 2021/2022

ICC-cursus regio West - Brabant
Trainer: Nelleke van Aken
Locaties: diverse locaties in West-Brabant

 • wo. 29 september 2021, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 20 oktober 2021, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 17 november 2021, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 12 januari 2022, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 02 februari 2022, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 23 februari 2022, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 16 maart 2022, 14:00 -17:00 uur
 • wo. 06 april 2022, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 11 mei 2022, 14:00 - 17:00 uur
  (23 of 30 juni eindpresentatie/certificaatuitreiking)

Regio Boxtel - najaar 2021 (nieuwe stijl)

ICC cursus Brabant nieuwe stijl - regio Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren
Inschrijving gesloten
Trainer: Jacqueline Braat

 • 01 oktober 2020 bijeenkomst 1,15.00-18.00 uur
  Noord Brabants Museum, Verwersstraat 41, Den Bosch
 • 18 mei 2021 bijeenkomst 2 en 3  - 9.00 uur tot 15.30 uur 
  Locatie de Muzelinck ,Raadhuislaan 18 te Oss

 • 24 juni 2021 bijeenkomst 4 en 5 - 9.00 uur tot 15.30 uur
  Locatie nog nader te bepalen 

 • 30 september 2021 bijeenkomst 6 en 7 - 9.00 uur tot 15.30 uur 
  Locatie nog nader te bepalen 

 • 11 november 2021 bijeenkomst 8 - 15.00 uur tot 18.00 uur
  Locatie nog nader te bepalen 

 • 25 november 2021 bijeenkomst 9 eindpresentatie - 16.00 uur tot 19.00 uur
  Locatie Erfgoed Brabant, Waterstraat 16 in Den Bosch

Via CiST wordt de ICC-cursus in Tilburg aangeboden. 

De cursusdata zijn op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur:

 • 10 november
 • 17 november
 • 24 november
 • 12 januari 2022
 • 19 januari 2022
 • 26 januari 2022.

Daarnaast wordt er met de deelnemers een excursie gepland en zal er een officiële afsluiting plaatsvinden, met uitreiking van de certificaten.

Inschrijven kan t/m 5 november via info@cist.nl en de kosten voor de training in Tilburg zijn €625,- (excl. btw). Voor deelnemers uit één van de CMK-gemeenten met minder dan 90.000 inwoners is slechts 50 % voor eigen rekening.  

Ervaringen van deelnemers

"Ik kan door de icc-cursus beter werken aan het creëren van draagvlak bij mijn team."

"Ik ga zeker met deze cursus achter de rug, met meer zelfvertrouwen, meer gesprekken voeren."

"Er ligt nu een plan waar we echt mee vooruit kunnen, geen papieren tijger."

Neem voor meer informatie contact op met Marjon Brouwer

Cursus cultuurcoördinator nieuwe stijl

In de cursus cultuurcoördinator "nieuwe stijl" is er veel aandacht voor het persoonlijk proces van iedere deelnemer. Dit proces, de visie en het cultuurbeleidsplan worden tijdens de eindpresentatie op zeer creatieve wijze vormgegeven.
Er is tijdens de cursus "nieuwe stijl" veel aandacht voor gesprekstechnieken en coachende vaardigheden, om gesprekken over cultuureducatie met collega-leerkrachten, directie en cultuurprofessionals meer diepgang te geven en gezamenlijk een gedragen visie en koers te bepalen. Daarbij worden veel coöperatieve en creatieve opdrachten ingezet tijdens de cursus die de ICC'er zelf ook met zijn team op school kan uitvoeren. Op deze manier krijgt de ICC'er handvatten om geïnspireerd te presenteren tijdens een teambijeenkomst en de wensen en ideeën rondom visie op cultuureducatie op school op te halen.

De cursus bestaat uit 8 dagdelen plus een eindpresentatie. Een aantal dagdelen worden samen aangeboden in de vorm van een gehele dag.
Dagdeel 1: 15:00 - 18:00 uur
Dagdeel 2 en 3: in de vorm van een gehele dag: 09:00 - 15:30 uur
Dagdeel 4 en 5: in de vorm van een gehele dag: 09:00 - 15:30 uur
Dagdeel 6 en 7: in de vorm van een gehele dag: 09:00 - 15:30 uur
Dagdeel 8: 15:00 - 18:00 uur
Dagdeel 9: eindpresentaties, 2 uur

Tijdens de bijeenkomsten zijn er mogelijkheden tot individuele coachgesprekken. Data en locaties worden vastgesteld in overleg tussen intermediair en trainer. Ieder dagdeel vindt plaats op een inspirerende plek voor cultuuronderwijs. De intermediair (of een afvaardiging van de intermediairs uit de regio) is altijd aanwezig tijdens de bijeenkomsten als tussenpersoon en extra vraagbaak.

Lerarenregister

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het invoeren van het Lerarenregister. Dit betekent dat de icc-cursus een professionaliseringsactiviteit is voor 50 registeruren. In het lerarenregister houden leerkrachten en docenten hun kennis en ervaring, de professionaliseringsactiviteiten, bij. 

De icc-cursus Brabant leidt op tot een landelijk, door het LKCA uitgevaardigd, erkend certificaat.