Het Leeratelier 'Kunst als een manier van leren'

Binnen het vervolg van CMK wil De Cultuurloper een krachtige impuls ondersteunen in het verdiepen en borgen van betekenisvolle cultuureducatie. Om basisscholen hun kinderen gelijke kansen te kunnen bieden in het onderzoeken, ontdekken en uitdrukken van hun eigen verhaal binnen actuele thema's in de klas. Hoe kunnen kunstvakdocenten in samenwerking met de leerkrachten de kinderen optimaal hun eigen creativiteit laten inzetten? De onderwerpen die hen bezighouden met hun verbeelding laten onderzoeken? Hoe kunnen kunstvakdocenten en leerkrachten zich hierin professionaliseren, zodat het leidt tot een duurzame ontwikkeling?

TOEVAL GEZOCHT start voor het vormgeven van de fases verdiepen en borgen op scholen het Leeratelier; Kunst als een manier van leren.

De basis voor het leeratelier wordt opgebouwd vanuit de ambities en vragen die op de scholen leven. Kunstvakdocenten, kunstenaars, pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen deelnemen.

Rode draad door de bijeenkomsten heen is dat alle elementen en onderwerpen van het Leeratelier steeds voortkomen uit ervaringen in het werken met de kinderen. De deelnemers brengen hun vragen, ideee╠łn en wensen in vanuit hun eigen praktijksituaties tussen de bijeenkomsten door.

Website: TOEVAL GEZOCHT

meer informatie over het Leeratelier bij de intermediair of bij: Jillis Verbeek | info@toevalgezocht.nl

Creativiteit als basis voor elk leerproces

Creativiteit als basis voor elk leerproces en als basis voor verdiepen en borgen van betekenisvolle cultuureducatie? Een kunstenaar of kunstvakdocent daarbij duurzaam inzetten, verbonden aan het totale onderwijs op de school? Een atelier in school opzetten om het creatieve leerproces te verbinden aan de onderwerpen in de klas? Ambities die deze vragen doen oproepen? Dan is het Leeratelier van TOEVAL GEZOCHT binnen De Cultuurloper wellicht een interessant scholingstraject.

foto: Marthe van de Meulenhof | basisschool De Ranonkel in Someren

Creativiteit als basis voor elk leerproces
Jillis Verbeek

Jillis Verbeek

TOEVAL GEZOCHT | Educatief Repertoire

06-48759732

"Vragen stellen, verwondering, experimenteren, TOEVAL, intuitief, creatief artistiek onderzoek, betekenisvol, met pedagogische aandacht."