Jillis Verbeek

Jillis Verbeek

TOEVAL GEZOCHT | Educatief Repertoire

06-48759732

"Vragen stellen, verwondering, experimenteren, TOEVAL, intuitief, creatief artistiek onderzoek, betekenisvol, met pedagogische aandacht."

Doelgroepen

  • Cultuuraanbieders
  • Cultuurcoördinatoren
  • Intermediairs
  • Team/Leraren

Socials

Van de kinderen en jongeren zelf leren wij het meeste over hoe ze leren. (Loris Malaguzzi)

TOEVAL GEZOCHT ziet kinderen vanaf hun geboorte vol potenties en stelt dat hun creativiteit niet alleen de belangrijkste bron vormt maar ook de strategieën van hun leerproces kenmerkt, gedurende de hele dag. Kinderen zijn met hun onderzoekende en creatieve capaciteiten van meet af aan volwaardige cultuurbouwers. De verschillen tussen kinderen zijn de bouwstenen voor hun ontwikkeling.

TOEVAL GEZOCHT

Binnen de trainingen en coaching van TOEVAL GEZOCHT voor leraren, kunstenaars, kunstvakdocenten, krijgen steeds de kinderen het voortouw in hun eigen onderzoeksproces in een atelieropzet binnen school. Afgestemd op de ambities van de school en de rol die het atelier en het creatief leerprces van de kinderen daarin kunnen spelen. Binnen de begeleiding van TOEVAL GEZOCHT gaan de leraren / kunstvakdocenten en de kinderen een gezamenlijk avontuur aan. De praktijk staat centraal en voedt steeds training en coaching. Om de ideeën van de kinderen hierin leidend te laten zijn is binnen training en coaching steeds de rol van onderzoeker van het onderzoeksproces van de kinderen een belangrijk uitgangspunt.

Hiervoor wordt een dagelijkse werkwijze ontwikkeld met leerkrachten en het team. Het team bestaat bijvoorbeeld uit de leerkracht / pedagogisch medewerker met zo mogelijk een stagiaire en een pedagogisch kunstenaar of kunstvakdocent. Deze samenstelling valt nader te bepalen met de school. Door een systematische werkwijze te ontwikkelen en duurzaam in te zetten wordt het mogelijk de kinderen goed te volgen en mee te bewegen met de wendingen die hun ideeën, plannen en hypotheses nemen. Om zodoende de ambities van de school vorm te gaan geven met de inzet van een atelier/lab/maakruimte of mini-ateliers in de klas.

Scholen stellen mij vragen als

  • Hoe zetten we een kunstenaar of kunstvakdocent in, aansluitend op ons team en gehele onderwijs?
  • Hoe stimuleer ik het ontdekkende en onderzoekende vermogen bij leerlingen?
  • Hoe stimuleer ik het artistiek vermogen vanuit de kunstdisciplines?
  • Hoe start ik een persoonlijk creatief proces en hoe stimuleer ik de voortgang van het proces?
  • Hoe plaats ik de (taal van de) kunsten in mijn dagelijkse lespraktijk op een manier dat het een verrijking vormt voor het hele onderwijs?

Educatief Repertoire

Binnen de ontwerpcursus Educatief Repertoire wordt de leraar vooral in zijn of haar pedagogische vaardigheden aangesproken. Om vanuit de verwondering en verbeeldingskracht het onderzoekend vermogen van de leerlingen te gaan prikkelen. Dit gebeurt binnen het onderwerp of thema dat op dat moment centraal staat in de klas. Het typisch pedagogisch handelen van de leerkracht wordt uitvergroot, besproken en aangemoedigd. Vanuit wat de leraar eigenlijk allang doet in de klas, maar nooit als kwaliteit wordt benoemd. Want wat doe je als een leerling met een sprinkhaan de klas in komt? Waar zie je dan kansen om onderwijs te laten ontstaan? De verwondering aan te wakkeren?

En de leerlingen te laten onderzoeken? Welke vragen stel je? Zodat ze gaan bouwen, muziek maken, brieven schrijven, plattegronden maken, fotograferen, buiten materialen zoeken, tekenen...De sprinkhaan is de wereld die de klas in komt. Die wereld in het midden is altijd het startpunt bij educatief repertoire. Het is een manier van handelen als leraar die meteen laat voelen waarom je ooit voor het vak hebt gekozen. Cultuureducatie is op deze wijze een prachtige kans om de pedagoog in jou als leraar de ruimte te geven. Benieuwd hoe het verder is gegaan met de sprinkhaan? Dat is verwondering!

Mooi moment dat mij altijd bijblijft...

Binnen de begeleiding vanuit TOEVAL GEZOCHT is er altijd een moment waarin de leerkracht (opnieuw) ontdekt wat de leerlingen zelf inbrengen als aanleiding voor onderwijs, eenvoudigweg door allereerst eens een stapje achteruit te doen en te observeren, luisteren, wijzen en het onderzoek op te pakken van wat de leerlingen doen, waar ze betekenis zoeken en vinden.

 

Dat is altijd een magisch moment voor mij. Het fundament van onderwijs van waaruit zoveel mogelijk is.