Jillis Verbeek

Jillis Verbeek

TOEVAL GEZOCHT | Educatief Repertoire

06-48759732

"Vragen stellen, verwondering, experimenteren, TOEVAL, intuitief, creatief artistiek onderzoek, betekenisvol, met pedagogische aandacht."

Doelgroepen

  • Cultuuraanbieders
  • Cultuurcoördinatoren
  • Intermediairs
  • Team/Leraren

Socials

Van de kinderen en jongeren zelf leren wij het meeste over hoe ze leren. (Loris Malaguzzi)

De beeldende kunsten is mijn startpunt. Maar mijn expertise is de begeleiding van de creatieve sprong naar persoonlijk onderzoek, die terug te vinden en te maken is in alle disciplines. En ook aansluit op alle andere vakken in het onderwijs. Het onderzoekend vermogen.

TOEVAL GEZOCHT

Het is zinvol en noodzakelijk de werelden van onderwijs en van kunst, cultuur en wetenschap dichter bij elkaar te brengen. Immers in de hoofden van leerlingen zijn deze werelden onlosmakelijk verbonden. Leerlingen construeren op hun eigen wijze hun ideeën, hypotheses en beelden in interactie met de wereld waarin zij leven. TOEVAL GEZOCHT streeft ernaar bruggen tussen deze verschillende werelden te bouwen en wisselwerking en connecties tot stand te brengen door intensieve samenwerkingen.

TOEVAL GEZOCHT ziet kinderen en jongeren vanaf hun geboorte vol potenties en stelt dat hun creativiteit niet alleen de belangrijkste bron vormt maar ook de strategieën van hun leerproces kenmerkt. Ze zijn met hun onderzoekende en creatieve capaciteiten van meet af aan volwaardige cultuurbouwers. De verschillen tussen de leerlingen zijn de bouwstenen voor hun ontwikkeling.

Scholen stellen mij vragen als

  • Hoe stimuleer ik het ontdekkende en onderzoekende vermogen bij leerlingen?
  • Hoe start ik een creatief proces en hoe stimuleer ik de voortgang van het proces?
  • Hoe plaats ik de kunsten in mijn dagelijkse lespraktijk op een manier dat het een verrijking vormt?

Educatief Repertoire

Binnen de ontwerpcursus Educatief Repertoire wordt de leraar vooral in zijn of haar pedagogische vaardigheden aangesproken. Om vanuit de verwondering en verbeeldingskracht het onderzoekend vermogen van de leerlingen te gaan prikkelen. Het typisch pedagogisch handelen van de leerkracht wordt uitvergroot, besproken en aangemoedigd. Vanuit wat de leraar eigenlijk allang doet in de klas, maar nooit als kwaliteit wordt benoemd  Want wat doe je als een leerling met een sprinkhaan de klas in komt? Waar zie je kansen om onderwijs te laten ontstaan? De verwondering aan te wakkeren?

En de leerlingen te laten onderzoeken? Welke vragen stel je? Zodat ze gaan bouwen, muziek maken, brieven schrijven, plattegronden maken, fotograferen, buiten materialen zoeken, tekenen...De sprinkhaan is de wereld die de klas in komt. Die wereld in het midden is altijd het startpunt bij educatief repertoire. Het is een manier van handelen als leraar die meteen laat voelen waarom je ooit voor het vak hebt gekozen. Cultuureducatie is op deze wijze een prachtige kans om de pedagoog in jou als leraar de ruitme te geven. Benieuwd hoe het verder is gegaan met de sprinkhaan? Dat is verwondering!

Mooi moment dat mij altijd bijblijft...

Binnen een moment van Educatief Repertoire die ik begeleidde vertelt een docent met grote verbazing hoe er vanuit een meegenomen kunstwerk binnen een uur - drama, poezie, objecten, posters, onderzoeken en verhalen ontstaan bij de leerlingen. 

Wat allemaal weer aanleiding was om nog meer te creëren. Vanuit zijn persoonlijke nieuwsgierigheid en oprechte belangstelling stelde de docent precies de juiste prikkelende vragen die leidden tot deze grote diversiteit aan uitwerkingen.