De rol van reflectie in een cultuurtraject in het onderwijs is niet te onderschatten. Zonder reflectie wordt het soms de uitstap die zo leuk is. We kunnen niet zondermeer aannemen dat kunst het wel vanzelf met hen zal doen. Reflecteren gebeurt daarom met kinderen het beste nog in een dialoog.

Door in gesprek te reflecteren, leert het kind wat een beleving voor hem betekent. Het resultaat is uiteindelijk: meer openheid, groter probleemoplossend vermogen, meer creativiteit en meer zelfbewustzijn.

Kinderen beleven iets als ze met kunst in aanraking komen. Wat dat is? Dat weten wij niet en de kinderen zelf ook vaak niet.

Door hierover in gesprek te gaan kunnen er mooie processen gestart worden.

Afhankelijk van uw wens zijn er meerdere invullingen mogelijk. Van een keer ervaren in de klas tot een opleiding van de leraren zelf. In samenspraak met Monique Fischer wordt een passend programma samengesteld.

Monique Fischer

Monique Fischer

MFConsulting

06 13 52 51 76

"Inspirerend, theoretisch-analytisch, pragmatisch, coachend, vernieuwend, richtinggevend, motiverend."