Verschillen uit samenleving komen vaak samen in de klas op school. Als docent krijg je te maken met ouders en kinderen die eigen culturele wensen en behoeften hebben. Maar waar begin je als je een inclusieve school nastreeft waarin je ruimte wilt maken voor verschillende perspectieven?

In deze interactieve training worden de verschillende aspecten rondom diversiteit en inclusie belicht. Zowel vanuit de relatie tussen onderwijzer en kind als team onderling. Er wordt ingezet op het neerzetten van de basis met extra aandacht voor draagvlak en de diepere dialoog. Binnen de training is ruimte voor het gesprek, persoonlijk inzicht en casussen. 

NB. Voor scholen die al bezig zijn met het thema kan er een verdieping worden gemaakt.

Voor deze training vindt altijd een voorgesprek plaats om een passend programma aan te bieden.

Halima Özen

Halima Özen

De Inclusiefabriek

06 16 16 61 09

“Diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid, verbinding, inspirerend, zien en gezien worden, cultuursensitief”