Halima Özen

Halima Özen

De Inclusiefabriek

06 16 16 61 09

“Diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid, verbinding, inspirerend, zien en gezien worden, cultuursensitief” 
 

 

Doelgroepen

  • Cultuuraanbieders
  • Intermediairs
  • Team/Leraren

Socials

Halima is oprichter van de Inclusiefabriek. Als inclusie en diversiteitsmanager heeft zij in haar werk extra aandacht voor cultuur en onderwijs.

Mijn drijfveer binnen cultuureducatie

Ik ben op mijn best wanneer ik ruimte mag maken voor hen die in plaats van anders, zichzelf mogen zijn. Bij cultuur gaat het bij uitstek om dat ‘andere’ talent te zien, te waarderen en van elkaar te leren. 

Ik zoek de inspiratie bij mensen die een andere kijk op de wereld hebben dan ik. Verandering breng je zelf. Daar ben ik van overtuigd. Maar tegelijkertijd is het fijn om een handje geholpen te worden in de wirwar van meningen, invalshoeken, uitgangspunten en gevoeligheden.

Scholen stellen mij vragen als

  • Hoe zorgen we ervoor dat we een school kunnen zijn voor iedereen?
  • Hoe creëren we materiaal dat aansluit bij de culturele leefwereld van verschillende soorten kinderen. 
  • Hoe zorg ik ervoor dat het hele kind gezien wordt? 
  • Op welke manier kunnen we de diversiteit binnen het docententeam het beste tot hun recht komen? 
  • Hoe kan ik vertrekken vanuit de wereld van ouders die een eigen kijk hebben op cultuurbeleving?

Voorbeeld waarmee ik aan de slag ben gegaan

Op een school schuurde het met een aantal klassen uit de bovenbouw. Docenten en leerlingen communiceerden slecht met elkaar en dat zorgde voor spanning in de klas. Docenten voelde zich ook niet gesteund door de leiding, wat ook weer voor werkstress zorgde. Samen met de leiding zijn we gaan kijken naar wat we voor docenten kunnen doen om zich gezien en gehoord te voelen door leiding en hun kinderen.

In de klas zijn we opnieuw kennis gaan maken met de leerlingen en begonnen met de vraag wat zij nodig hebben om zich gezien en gehoord te voelen. Dit leidde tot verschillende culturele lessen waarin de identiteit en leefwereld van het kind centraal staat.

Een mooi moment dat me altijd bijblijft...

Het moment dat een leerling diens hand opstak en zei: “Ik heb geen vraag, maar wil u bedanken. Ik heb meer over mijzelf maar ook over mijn leraar geleerd.”