Kobranie traint docenten, musici en andere belangstellenden op het gebied van improvisatie en creativiteit. Vanuit de visie dat muziek en creativiteit een geheel is en dat kinderen een enorme creatieve potentie hebben, ontwerpt Kobranie leerlijnen op het gebied van creativiteit en muziek. Op maat voor de leerlingen en op maat voor de betrokken docenten. Als aanvulling op bestaand lesmateriaal en ter ondersteuning op al reeds ingezette processen.

De opleiding traint het (creatief) leiderschap en gaat in op de verschillende onderdelen van een creatief maakproces. Middels creërende en onderzoekende opdrachten en creatieve vormen van reflectie leer je wat de rol als procesbegeleider bij creatieve processen kan zijn en hoe je interventies pleegt of een ogenschijnlijk doodspoor weer tot leven kan wekken. Dit alles trainen we voornamelijk vanuit de werkvorm muziek en meer specifiek vanuit de Kobranie-methode die we hiertoe hebben ontwikkeld.

Kobranie werkt binnen deze trainingen met een zogenaamde dubbele didactiek: zelf ervaren en leren en tegelijkertijd de vertaalslag maken en oefenen naar de groep of klas waarmee men wil werken. Deze bijeenkomsten worden in samenspraak met deelnemers, (kunst)organisatie, school en Kobranie vormgegeven en gepland, zodat deze logisch binnen de bestaande organisatiestructuren passen.

 

Nadine Strang

Nadine Strang

Nadine Strang | Kobranie

06 41 25 77 47

"Speels, laagdrempelig, creatief, muzikaal en inspirerend."