“De belangrijke problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader waarin ze gecreëerd zijn.”
A. Einstein

De verantwoordelijkheid voor cultuureducatie ligt steeds meer bij de scholen zelf. Maar wat cultuur kan bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen is voor de meeste scholen nog niet zo helder. De bijdrage van de cultuurprofessional is hierin van wezenlijk belang.

Jouw inzet als cultuurprofessional komt het best tot zijn recht als je precies weet waar cultuuronderwijs voor de school en de individuele leraar over mag gaan. En vooral wat nu nog lastig is om ermee aan de slag te gaan. Als cultuurprofessional vraagt dit, naast de vakinhoudelijke expertise, ook een professionele attitude om als expert naast de leraar te staan. En het proces van onderzoeken, reflecteren en ontwikkelen te kunnen begeleiden.

In de regeling CmK 2021-2024 wordt als voorwaarde genoemd het versterken van kwalitatief cultuuronderwijs door het stimuleren van duurzame en intensieve samenwerking tussen onderwijs en cultuursector. De samenwerking dient gestoeld te zijn op een onderwijskundige visie, waarbij de culturele ontwikkeling van het kind centraal staat. Maar wat betekent dit precies en wat wordt daarin van jou verwacht?

Van leiden naar begeleiden

Om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van cultuuronderwijs op een school is een duurzame transformatie van de cultuurprofessional zelf wenselijk. Daarvoor is het traject Coachen in CultuurOnderwijs ontwikkeld (CCO). Vragen die gedurende dit traject aan bod komen zijn:

 • Hoe draag jij als (icc-)trainer, cultuurcoach, adviseur, consulent en cultuurcoördinator bij aan de culturele ontwikkeling van leerlingen?

 • Als de school aan zet is ten aanzien van cultuuronderwijs en de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij hen ligt, wat betekent dat voor de inzet van jouw eigen expertise, visie en overtuiging?

 • En hoe ga je daarmee om?

“Be the change you want to see” 
M. Gandhi

Van adviseren in cultuur naar coachen in cultuuronderwijs

Dit leertraject gaat over het voeren van professionele, vraaggerichte gesprekken om op een coachende wijze de school te begeleiden bij het vanuit eigen verantwoordelijkheid vorm geven van cultuuronderwijs. Belangrijke elementen daarbij zijn:

 • Afstemmen van wederzijdse verwachtingen;

 • Het helder krijgen van de onderliggende (vaak niet helemaal bewuste) vraag of ambitie van de school en/of individu;

 • Het begeleiden van een proces van bewustwording, kiezen en verantwoordelijkheid nemen;

 • Het zonder oordeel en open leren waarnemen en communiceren;

 • In co-creatie komen tot een meer intensieve en duurzame manier van samenwerken (dialooggericht werken);

 • Leren onderscheiden wanneer je jouw eigen expertise inzet en wanneer niet;

 • Het werken met de energie van een aansprekend toekomstbeeld.

Ervaringsgericht

Jouw eigen ervaringen en vragen staan tijdens de bijeenkomsten centraal.

Daarbij is het is van belang dat je wat je leert ook veelvuldig tussentijds toepast. Deze oefenmomenten organiseer je zelf in de trajecten op scholen die je begeleidt, of daarbuiten. Deelnemers kunnen daarnaast onderling met elkaar afspreken om de gespreksvaardigheden met elkaar te oefenen. Hierbij zal een leercoach aanwezig zijn, voor eventuele vragen ten aanzien van verslaglegging en/of voor het begeleiden van de oefengesprekken.

Een deelnemer vertelt:

“Als je bereidt bent om naar je eigen handelen te kijken, dan is deze training
een prachtige route. Wat de CCO-training van je vraagt: geduld,
openheid, doorzettingsvermogen, daadkracht, tijd, oefening en kwetsbaar durven zijn. Verwacht geen tips en trucs. Je leert om met vertrouwen en inzicht vanuit jezelf concrete stappen vooruit te zetten, en daarin patronen te doorbreken. En als bonus leer je hoe je anderen kunt coachen in cultuuronderwijs. Kortom, wees gewaarschuwd en doe het toch! 'Waar je angst voelt, moet je zijn.' zegt Fresku (rapper) en van mij krijgt hij gelijk”. Cultuurcoach - M. Liefting

Om het certificaat CCO te verkrijgen heb je voldaan aan de hieronder genoemde criteria:

 1. Je woont 6 trainingsbijeenkomsten bij van een dagdeel.

 2. Je participeert 2x aansluitend op de bijeenkomsten in een driehoekgesprek, waarin je oefent met de gespreksvoering, onder begeleiding van een leercoach. Je schrijft hiervan 2 x een waarnemingsverslag volgens voorgeschreven richtlijnen.

 3. Je voert ten minste 4 x zelf een coachend gesprek in het kader van Cultuuronderwijs en je schrijft daarvan een reflectieverslag.

 4. Je krijgt een gecertificeerde leercoach toegewezen. Je laat je door hem/haar 2 x coachen en schrijft hiervan een reflectieverslag. Hij/zij is voor dit opleidingstraject jouw eerste aanspreekpunt bij vragen en onduidelijkheden.

 5. Na afloop van het complete opleidingstraject vul je het CCO-profiel in. Jouw leercoach doet hetzelfde. Op basis hiervan en op basis van je verslagen en je participatie in de training, wordt besloten of je als CCO wordt gecertificeerd.

Zelfsturing

De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de eindcriteria ligt bij jou. We gaan er vanuit dat de trainingen en de feedback op de verslagen volstaan om je in je persoonlijke ontwikkeling te faciliteren. Mocht er daarnaast meer nodig zijn om aan de eindcriteria te voldoen, dan kan je worden ondersteund om hier verder vorm aan te geven.

Deze training wordt gegeven door Monique Koolen
EQA - senior practitioner coach bij Dialoog.nl

Praktisch

 • De kosten voor de training bedragen € 1.900,- 
  Brabantse deelnemers kunnen 40% van de kosten in rekening brengen bij Kunstloc Brabant, aansluitend bij de regeling professionalisering CMK.

 • De training gaat door bij minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers.

Trainingsinformatie

Cursusdata voor 2023-2024 nader te bepalen. 

Heb je mogelijk interesse? Neem contact op met Monique Koolen. Bij voldoende belangstelling start dit traject in september 2023.

Deze leergang is ontwikkeld in samenspraak met de Coaching Academy International.
Certificering vindt in afstemming met deze academy plaats.

Neem voor meer informatie contact op met Monique Koolen