Binnen cultuureducatie leer je, als leraar, anders naar de wereld kijken, nieuwe vragen te stellen en met verschillende antwoorden te komen. Om dit vervolgens bij leerlingen toe te passen.

We sluiten hiermee aan op de 21ste eeuwse vaardigheden. In BreinBreien ga je inzien hoe ‘gewend’ je geraakt bent aan je eigen visie van de werkelijkheid en leer je hoe je deze sterke patronen, in denken en handelen, kan doorbreken. Met dit inzicht en gerichte oefeningen, gebaseerd op actuele theoretische inzichten, ga jij gedurende de scholing een uniek handboek ‘BreinBreien’ samenstellen. Het handboek is meer dan een set van werkvormen en opdrachten, we dagen je uit jouw verworven kennis en vaardigheden te vertalen naar praktische toepassing in de klas.

BreinBreien gaat uit van de gedachte dat een belangrijke basis voor goed onderwijs het begeleiden van een creatief proces is. Dit is een proces waarin 3 competenties: onderzoekend­, creërend­ en reflecterend vermogen, in voortdurend samenspel aangesproken en ontwikkeld worden.

De scholing richt zich op het ontwikkelen en ervaren van deze vaardigheden van de leraar, zodat hij of zij zelf het voorbeeld kan geven en de vertaalslag weet te maken naar de groep.

In plaats van ons aan te passen, soms te verschuilen achter onze huidige manier van lesgeven, stellen we steeds de vraag: Wat willen we kinderen in deze tijd meegeven en hoe doen we dat?

Alle aangeleverde informatie en opdrachten worden door de leraar zelf toegevoegd aan het handboek Breinbreien. Dit unieke en persoonlijke document is het naslagwerk voor cultuureducatie.

BreinBreien is een training voor leraren die willen leren en ervaren wat een creatief brein en een creatief proces is. De leraar ontdekt en ontwikkelt dit eerst bij zichzelf en leert vervolgens hoe hij een creatief proces begeleidt bij kinderen van groep 1 tot en met 8.

Lobke en Marcelle

Lobke en Marcelle

Idkr8

06 10 74 66 71

"Ervaringsgericht, praktijkgericht, bevragend, spelend, analytisch, kritisch en enthousiast."