Lobke en Marcelle

Lobke en Marcelle

Idkr8

06 10 74 66 71

"Ervaringsgericht, praktijkgericht, bevragend, spelend, analytisch, kritisch en enthousiast."

Doelgroepen

  • Cultuuraanbieders
  • Cultuurcoördinatoren
  • Team/Leraren

Socials

Samen hebben we een dans en beeldende achtergrond, gecombineerd met onderwijs. Daarnaast zijn we allebei uitvoerend kunstenaar.

Onze drijfveer binnen cultuur educatie

Onze drijfveer binnen cultuureducatie is een tekst die we lazen en een vraag die we vaak stellen tijdens trainingen en cursussen; Wat had jij willen leren toen je op school zat?

“Ik had meer willen leren over het leven dat we elke dag leven en waar we soms mee vechten. Leren over essentiële dingen die we elke dag tegenkomen zoals liefde en relaties, voeding, jij als persoon, psychologie en het creatieve proces” (Growthinkers)

Dit beogen we:

Kunst- en cultuureducatie echt op een hoger plan brengen met als doel alle leerlingen in Nederland leren hoe zij betekenis kunnen geven aan de wereld om hen heen. 

Ons wordt vragen gesteld zoals

Vragen waar scholen culturele instellingen en cultuuraanbieders mee komen:

  • Hoe sluiten externe cultuuraanbieders nog meer aan op het programma Cultuureducatie met kwaliteit?
  • Hoe professionaliseren wij ons als leerkrachten in de competenties: onderzoeken, creëren en reflecteren?
  • Hoe begeleiden we creatieve processen vanuit gedragsindicatoren? Hoe worden gedrag en vaardigheden die je wil ontwikkelen binnen cultuureducatie concreet en volgbaar?

Voorbeeld uit de praktijk

Een school heeft gekozen om komend jaar met specifieke gedragsindicatoren te gaan werken en wil dit combineren met een komend muziekfestijn dat opgezet wordt door de leerkrachten onder begeleiding van hun vaste muziekvakleerkracht. Ze zijn enthousiast maar vinden het lastig om deze indicatoren te vertalen naar concrete activiteiten. Hoe doe ik dit? Hoe ontwerp ik een dergelijke activiteit waarbij ik me als begeleider vooral vragend opstel en het proces in gang houd? De school, al langere tijd met CMK aan de slag vraagt ons om het team samen met de vakleerkracht en nog enkele extra vakdocenten muziek te komen trainen in het oefenen met de door hen gekozen gedragsindicatoren.

En dit tegelijkertijd te doen met de vakdocenten muziek zodat het werken en begeleiden vanuit indicatoren en het proces samen ervaren wordt. Tijdens de training ontdekken alle betrokkenen dat de manier van presenteren zoals ze dat jaren gewend zijn op een podium wellicht niet past bij de keuze om procesgericht werken centraal te stellen. Men komt samen op nieuwe en andere vormen van presenteren.

Mooi moment dat ons altijd bijblijft

We sluiten meestal af met een ronde waarin iedereen vertelt wat hij meeneemt na een training. Het is gaaf om te horen dat iemand beseft dat en wat er voor hem/haar nodig is om een creatief proces te kunnen begeleiden.