Waarom de cursus Grondstof en wat levert het op?
Grondstof richt zich op de cultuuraanbieder, die samen leert mét de leraar.

Grondstof sessie tijdens de Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit 8 december 2016:

 

Flyer:

 

Wat geeft Grondstof mee aan aanbieders?

 • kennis van en één gezamenlijke taal binnen het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit, gespecificeerd in De Cultuur Loper;
 • inzicht en tools om beter te kunnen werken met de competenties cultuureducatie;
 • tools om de vraag van de school te achterhalen en hier je aanbod op aan te passen i.p.v. jouw producten te "slijten";
 • inzicht in de juiste ingangen bij het onderwijs;
 • een waardevolle toevoeging aan eigen deskundigheid door bewustwording en inzicht.

Intermediairs

Tijdens de Grondstoftraining komt de rol van de intermediairs ook aan bod. Wat is zijn/haar rol en hoe kan deze rol nog meer de duurzame verbinding vormen tussen de scholen en de aanbieders. Wie zijn de aanbieders en wat hebben zij in huis. Wat is daadwerkelijk de vraag van de school en hoe kun je hier in de toekomst nog beter op aansluiten, bij voorkeur in langere samenwerkingstrajecten tussen school en aanbieder. Intermediairs zorgen voordat de cursus start voor voldoende scholen die willen deelnemen, minimaal een school per twee aanbieders.
 

Opbouw van de zes bijeenkomsten

Bijeenkomsten 1, 2 en 3 | Scholing voor de cultuuraanbieder

Aan bod komen: het CmK-traject, culturele competenties, culturele gedragsindicatoren, gesprek met de school, ontwerpen van procesgerichte activiteiten op basis van indicatoren.Tijdens de ervaringsbijeenkomsten wordt gewerkt in de richting van co-creatie met het onderwijs, samen leren.

Bijeenkomst 4

Aanbieders worden met scholen gematcht, waarna zij met elkaar in de school aan de slag gaan.

Bijeenkomst 5

Delen van ervaringen en bespreken van aandachtspunten middels intervisie.

Bijeenkomst 6

Afronding waarbij onderwijs en aanbieder hun ervaringen delen en leren van en met andere deelnemers.

Wat zijn gewenste opbrengsten van Grondstof?

Cultuuraanbieders hebben kennis van het traject CmK in het onderwijs, van de CmK-principes en De Cultuur Loper. Ze hebben inzicht in hoe de intermediairs en het onderwijs benaderd kunnen worden, weten hoe ze kunnen inspelen op de vraag van de scholen en kunnen elkaar vinden voor interdisciplinaire samenwerking met en voor het onderwijs.

Na deze bijeenkomsten:

 • is hun aanbod verweven met de competenties cultuureducatie;
 • zien zij kansen voor samenwerking met het onderwijs;
 • zijn aanbieders in staat samen met het onderwijs een procesgerichte activiteit te ontwerpen;
  en kunnen ze de opgedane inzichten gebruiken in mogelijk nieuwe aanvragen en werken aan een duurzame relatie.
 • staat het onderwijs opener voor duurzame samenwerking/samen leren met cultuuraanbieders

Stage

De stage bestaat uit vier stagemomenten op school. Tijdens de cursus wordt hier verder op ingegaan.

Kosten

Aan alle scholen die deelnemen aan De Cultuur Loper scholing wordt een bijdrage gevraagd van 50%. Dit komt grofweg neer op 180 euro per persoon, maar hangt af van het aantal deelnemers.

Locatie

Hangt af van de herkomst van de aanmeldingen.

Door wie?

Grondstof wordt verzorgd door Lobke Meekes en Marcelle Hilgers van IDKR8.

Interesse?

Er is plek voor minimaal 15 en maximaal 30 deelnemers. Omdat we ervoor willen zorgen dat iedereen een stageplek krijg is het aantal plekken voor culturele aanbieders afhankelijk van het aantal scholen dat deel wil nemen aan Grondstof.

Meld het bij je lokale intermediair

Lobke en Marcelle

Lobke en Marcelle

Idkr8

06 10 74 66 71

"Ervaringsgericht, praktijkgericht, bevragend, spelend, analytisch, kritisch en enthousiast."