Wat betekent het voor een school om met Het Cultureel Zelfportret te gaan werken? En aan welke ontwikkeling draagt de inzet van het CZP dan bij? In een intake gesprek met o.a. de directeur, cultuurcoördinatoren en ICT’er wordt verkend wat het CZP voor de school kan betekenen. En wat je er uiteindelijk als school mee wilt bereiken. De waarde van het CZP wordt het meest duidelijk door er zelf mee aan de slag te gaan. Aansluitend bij de wens van de school, worden dan ook een aantal bijeenkomsten ingericht waarin je dit zelf ervaart en vervolgens inzet in de klas.

Mogelijke inhoud van de bijeenkomsten:

  • Het toepassen van Het Cultureel Zelfportret binnen het traject van De Cultuur Loper, de ambities en de culturele activiteiten van de school
  • Het voeren en begeleiden van reflectiegesprekken.
  • Het samenstellen van persoonlijke leervragen van leerlingen.

 

Het Cultureel Zelfportret maakt het mogelijk om samen met leerlingen te werken aan een portfolio waarin de culturele competenties en competentiegericht werken centraal staan. Het Cultureel Zelfportret is een digitaal instrument waarin de culturele groei van de leerling inzichtelijk wordt gemaakt, met een actieve rol voor de leerling zelf.