Als je als school al mooie eerste stappen hebben gezet in het implementeren van een ambitie, is het tijd om naast de DCL-trainer ook ruimte te creëren voor een DCL-co-teacher (een vakinhoudelijke professional) die naast jou in de klas kan staan en aansluiting kan maken met jouw individuele leervraag, zoals bijvoorbeeld: hoe geef ik een onderzoekende dansles, of wat het vraagt het van mij om een creatief proces te begeleiden?

Deze manier van begeleiden noemen wij co-teaching en kan worden ingezet om jouw deskundigheid als leraar op het gebied van cultuureducatie te verbeteren. Dit kan resulteren in het aangaan van een duurzame relatie, waarbij een cultuurprofessional een langere periode een plek inneemt binnen het curriculum van de school.

Co-teachers?

De co-teachers zijn cultuurprofessionals die bij Kunstloc Brabant een intensieve training coachende vaardigheden gevolgd hebben. Co-teachers zijn (meestal in aanvulling op de trainers) in de klas mét de leraar aan het werk, meestal in een coachende rol. Ze hebben veelal een kunstvakopleiding gevolgd, maar in ieder geval expertise op het gebied van cultuuronderwijs.

Bekijk de profielen van onze co-teachers!

Geldt de scholingsregeling ook voor deze trajecten?

Voor het inzetten van DCL-trainers geldt op dit moment dat slechts 60% van de totale kosten voor rekening zijn van de school. De andere 40% wordt betaald uit provinciale middelen. Voor de inzet van DCL-co-teachers is dezelfde regeling van kracht. De DCL-co-teachers vindt u op deze pagina. 
Heb je als school al contact met iemand waarmee je zo’n samenwerking wilt aangaan? Neem dan contact op met jouw intermediair, die kan deze persoon opgeven voor de opleiding tot DCL-co-teacher. Hij wordt dan uitgenodigd om deel te nemen aan de CmK & DCL-basistraining.

Welke aanbieders komen in aanmerking?

Aanbieders die voldoen aan onderstaande startkwalificatie komen hiervoor in aanmerking.

  • Heeft een afgeronde kunstvakopleiding.
  • Heeft ervaring als docent of anderszins werken met groepen – primair en voortgezet onderwijs.
  • Kan werken vanuit de uitgangspunten van De Cultuur loper.
  • Deelname aan de CmK-basistraining en aansluiting maken bij het collectief. Bekostiging van deze training wordt gedaan door de intermediair, deze draagt hiermee het vertrouwen uit in deze persoon. De kosten van de basistraining zijn €390,- (= 60% van de kosten)
  • Is werkzaam bij of voor een cultuurinstelling, intermediair of onderwijsinstelling.
  • Heeft een samenwerking met een DCL school of intermediair waar een concrete vraag aan ten grondslag ligt.
  • Is bereid om na afloop deel uit te maken van een DCL-netwerk.

Startkwalificatie van de school om een co-teachings traject aan te gaan?

  • School is bereid om met hem na te denken over duurzaam effect van de samenwerking.
  • School is bereid om bij te dragen aan gezamenlijke ontwikkeling, gebaseerd op de vraag die er ligt.
  • Is bereid om deel uit te maken van een De Cultuur Loper netwerk
Caroline Peters van Wetten (co-teacher)

Caroline Peters van Wetten (co-teacher)

Caroline Kunst en Educatie

06 29 19 45 41

"Verbeeldend, kunstenaar, kunstcoach, enthousiast, kleurrijk, open-minded, ruimdenkend."

Karin Snijders (co-teacher)

Karin Snijders (co-teacher)

Atelier Melig | met liefde gemaakt

06 12 31 58 08

"Passievol, praktijkgericht, vol energie, creatief, verbindend, flexibel en toegankelijk."

Marijke Liefting (co-teacher)

Marijke Liefting (co-teacher)

Marijke Liefting Cultuureducatie

Verbinding, transparantie, communicatie, doelbewust, volharden in je droom, plezier!

Mech Benjaminsen (co-teacher)

Mech Benjaminsen (co-teacher)

Creëer en Leer

06 13 21 41 08

"Beeldend, creativiteit, didactiek, gedreven, enthousiast, analytisch, speels."

Ubavka Jovanoska (co-teacher)

Ubavka Jovanoska (co-teacher)

Ubavka

06 51 36 45 16

"Bewustwording, zelfvertrouwen, hartverwarmend, verbindend, verhelderend, verruimend en rustgevend."

Yfje van der Pas (co-teacher)

Yfje van der Pas (co-teacher)

Passend Cultuuronderwijs

06 19158925

Speciaal Onderwijs – Persoonsvorming – Ontwikkelingsgericht – Aandacht – Bewegen - Ervaren - Reflecteren - Veranderen - Verbinden

Linda van Os (co-teacher)

Linda van Os (co-teacher)

Bakfietsjuf

06 33941148

Aandacht, intuïtief, praktisch, beeldend, procesgericht, coach, kunstenaar

Carola Heesmans (co-teacher)

Carola Heesmans (co-teacher)

Carola Heesmans Muziek

06-30028596

Muzikaal, Enthousiast, Passievol, Ontwikkelingsgericht, Ruimdenkend, Creatief en inspirerend!

Maaike Zwaan (co-teacher)

Maaike Zwaan (co-teacher)

kijk-raam

06-54683749

Verwonderen, reflecteren, zonder oordeel, procesgericht, nieuwsgierig, aandachtig, vakoverstijgend.