Caroline Peters van Wetten (co-teacher)

Caroline Peters van Wetten (co-teacher)

Caroline Kunst en Educatie

06 29 19 45 41

"Verbeeldend, kunstenaar, kunstcoach, enthousiast, kleurrijk, open-minded, ruimdenkend."

Expertises

  • Ambachtelijke vaardigheden
  • Artistieke expressie & presentatie
  • Brede ontwikkeling
  • Creativiteit & innovatievermogen
  • Onderzoeken / open houding
  • Vakoverstijgend / thematisch;
  • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Doelgroepen

  • Team/Leraren

Socials

Co-teachers?

De co-teachers zijn cultuurprofessionals die bij Kunstloc Brabant een intensieve training coachende vaardigheden gevolgd hebben. Ze gaan (in aanvulling op de trainers) in de klas met de leraar aan het werk, meestal in een coachende rol. Ze hebben veelal een kunstvakopleiding gevolgd, maar in ieder geval expertise op het gebied van cultuuronderwijs.

Co-teaching betekent voor mij

leerkrachten en leerlingen helpen in verbinding tot hun kracht en potentieel te komen.  

Mijn drijfveer als coach binnen cultuureducatie

Het is mijn overtuiging dat je door creatief bezig te zijn met thema's, materialen en in samenwerking met anderen jezelf leert kennen. Door jezelf te bevragen over wat je ziet, wat je daarbij voelt en hoort van anderen wat zij ervaren,

leer je zelf op een positieve wijze feedback te geven en te ontvangen. Door verbindingen te leggen in materialen of thema's en associaties te maken wordt een kader steeds groter en leer je flexibel te denken.

Scholen stellen mij vragen als

Hoe kunnen we de lessen meer laten aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen en het lokaal cultuurerfgoed erbij betrekken? Wat kan een leerling bereiken met kunstzinnige lessen? Wat is cultureel erfgoed en hoe kun je daar in je lessen mee aan de slag gaan?

Een voorbeeld waarmee ik aan de slag ben gegaan

Als kunstcoach ben ik naast een team gaan staan dat voor de onderbouw in hun themaweken aan de slag is gegaan met het thema Erfgoed, benaderd vanuit de procesgerichte didactiek. De school heeft hier zeven weken voor uitgetrokken, waarin de leerlingen zich in drie middagen een uur hiermee bezig houden. Verkennen wat erfgoed is vanuit intrinsieke motivatie binnen het onderbouwteam. Daaruit kwamen gemotiveerde leden van een dansvereniging, het gilde en de interesse in de lokale fanfare. Van daaruit is gekeken naar wat er  gedeeld wordt binnen Cultureel Erfgoed en daar is een gezamenlijke vraag aan gekoppeld. Het zijn allemaal verenigingen met een geschiedenis en eigen tradities. 

Na een eigen "mismatch optocht", door de leraren opgevoerd, is met de leerlingen verkend wat zij gezien hadden en wat ze al wisten van verenigingen. Daaruit zijn vragen gekomen die de leerlingen graag wilden gaan onderzoeken. Er zijn onderzoeksgroepen ingericht naar aanleiding van vragen over muziek, over kleding/presentatie en over dans. Tijdens de themaweken hebben de leraren op drie momenten uitgebreid contact met mij gehad om ze te ondersteunen bij het invullen van de volgende fase of bij de vraagstukken waar tegenaan gelopen werd. In de zevende week is er door de onderzoeksgroepen samen een grootse optocht voor de hele school en voor genodigden gehouden. Het leren werken in themaweken vanuit het proces is de wens voor de gehele school, dat vanuit de onderbouw wordt onderzocht en gedeeld met de rest van het schoolteam. 

Een mooi moment dat me altijd bijblijft

Na een training te hebben gegeven op een school over anders denken, elkaar stimuleren en delen, zag ik in een opvolgend coachingstraject twee maanden later een eigen gemaakte poster in de lerarenkamer met daarop groot als titel 1+1=3. 

Daaronder de uitleg: Leerdoel: stap uit je comfortzone: 1 (brengen=hiervoor kom je bij mij) + 1 (halen=dit heb ik nodig) = 3 (samen hebben we alles in huis). En hierop was door iedere leerkracht met een memoblaadje iets ingevuld. Toen was ik trots op de ontwikkelingen die mijn training teweeg had gebracht.