Trainingsdata 2022 -2023

Alle bijeenkomsten zijn op maandagochtend van 10:00 - 13:00 uur

Locatie: Workshopruimtes 2 + 3 - Office Kunstloc Brabant - LocHal - Tilburg

Datums: 

 • maandag 12 september 2022 - bijeenkomst 1 (als enige bij Seats2Meet, 1e etage LocHal, Tilburg)
 • maandag 10 oktober 2022 - bijeenkomst 2
 • maandag 14 november 2022 - bijeenkomst 3
 • maandag 19 december 2022 - bijeenkomst 4 
 • maandag 6 februari 2023 - bijeenkomst 5
 • maandag 20 maart 2023 - bijeenkomst 6
 • 8 mei 2023 - deadline inleveren verslagen
 • donderdag 25 mei 2023 - 15:30-17:00 uur borrel - feestelijke afronding / uitreiking bewijzen van deelname
Bij meer dan 12 aanmeldingen start een tweede groep op donderdagochtenden.

Kosten voor cultuurprofessionals binnen Brabant voor 6 bijeenkomsten zijn €325,--. Cultuurprofessionals buiten Brabant betalen € 650,00. Voor intermediairs die binnen een CmK-gemeente in Brabant werken is deelname kosteloos.

Aanmelden

Wat is jouw verantwoordelijkheid als het gaat om de verdieping in cultuureducatie binnen de school? Welke expertise breng je in als de vraag van de school leidend is? Wie is eigenaar van het CmK traject en wat doe jij als cultuurprofessional (intermediair, co-teacher of icc'er) om dat proces te begeleiden.

Voor intermediairs in Brabant die werken vanuit CmK / De Cultuur Loper is deelname aan deze training uitermate aan te bevelen. Voor cultuurprofessionals (bijvoorbeeld vakdocenten) die interesse hebben in het begeleiden van co-teaching trajecten binnen CmK is het volgen van deze training ook mogelijk.

NB: Deze training heette tot 2021 DCL-basistraining

Wat betekent de coachende houding binnen CmK of De Cultuur Loper dan precies?

De coachende houding binnen CmK / De Cultuur Loper betekent dat je het proces van bewustzijn ontwikkelen, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en daar uitvoering aan geven, op een professionele manier kunt begeleiden.

De training gaat over

 • Het voeren van professionele, vraaggerichte gesprekken;
 • Het achterhalen van de achterliggende (vaak niet helemaal bewuste) vraag van de school, of leraar;
 • In co-creatie komen tot een nieuwe manier van samenwerken (dialooggericht werken);
 • Op een coachende wijze de school begeleiden in hun keuzes om cultuureducatie vorm te geven.
 • Je krijgt inzicht in de doelstellingen van de CmK regeling en het traject De Cultuur Loper

 

Ervaringsgericht

De training wordt op een ervaringsgerichte manier ingericht. Dat wil zeggen dat je zelf het proces van bewustzijn, kiezen en verantwoordelijkheid nemen doorloopt. Jouw ervaring als intermediair of co-teacher en vragen die jij hebt met betrekking tot werken binnen CmK / De Cultuur Loper staan steeds centraal. Dus dat je aan het werk gaat met de ervaringen die je zelf opdoet. Daarom heeft het de voorkeur om gesprekken op scholen parallel te laten lopen met de planning van deze bijeenkomsten. Tussen de verschillende dagdelen zitten steeds een aantal weken waarin je het geleerde in de praktijk gaat oefenen. 

Tijdsinvestering

De totale tijdsinvestering is circa 40 uur (bijeenkomsten, gesprekken en verslagen) 

Bijeenkomsten

Zes bijeenkomsten die steeds van 10:00 -13:00 uur zullen plaatsvinden bij Kunstloc Brabant in Tilburg. Deelname aan alle bijeenkomsten is vereiste. Mocht je een dag missen, dan zal die moeten worden ingehaald in het jaar erna of (als deze er is) in een andere groep. 

Thema’s van de verschillende bijeenkomsten

 1. Introductie gedachtengoed CmK / De Cultuur Loper (filosofie-houding-traject) 
 2. Afstemmen van wederwijdse verwachtingen – contract
 3. Werken met je waarneming - feedback geven
 4. Het inrichten van een proces van bewustzijn, kiezen en verantwoordelijkheid nemen
 5. Toekomstgericht werken - inbrengen van eigen expertise, co-creatie
 6. Integreren van de coachende houding in het werken binnen CmK / De Cultuur Loper

Corona informatie, hopelijk nooit meer nodig ;-) 

 • Zolang de bijeenkomsten volgens de landelijke richtlijnen zijn toegestaan, vinden deze fysiek plaats in de LocHal in Tilburg. Alleen als het écht niet anders kan gaan we online.
 • We trainen in een ruimte met goede luchtverversing waar 1,5 meter afstand mogelijk is, als dit weer zou moeten.
 • We werken altijd in kleine groepen.

Praktijkervaring

Je voert ten minste 2 gesprekken in het kader van CmK op scholen en schrijft hiervan een verslag. Je neemt 2 gesprekken waar van een medestudent en schrijft hiervan een verslag. 

Leercoach

Je wordt tijdens het programma gecoacht in twee gesprekken door een gecertificeerde life-coach met veel ervaring in cultuuronderwijs. Hij of zij is ook degene die steeds feedback zal geven op je verslagen.

Draaiboek

Je houdt tijdens de training een persoonlijk draaiboek bij waarin je reflecteert op je eigen ontwikkeling.

Afronding

Voor de afronding van dit traject schrijf je een korte reflectie op je eigen ontwikkeling en hoe je dit integreert in het werken binnen CmK. Wanneer aan alle bovenstaande opdrachten is voldaan, zal hiervoor een bewijs van deelname worden uitgereikt.

Trainers

De training wordt gegeven door Bram Relouw, practitioner coach en adviseur cultuureducatie en professionalisering bij Kunstloc Brabant.