Mech Benjaminsen (co-teacher)

Mech Benjaminsen (co-teacher)

Creëer en Leer

06 13 21 41 08

"Beeldend, creativiteit, didactiek, gedreven, enthousiast, analytisch, speels."

Doelgroepen

  • Team/Leraren

Socials

Co-teaching betekent voor mij leerkrachten vertrouwen geven en ze leren de vele kwaliteiten die ze al in huis hebben op het beeldend onderwijs toe te passen.

Mijn drijfveer als coach binnen cultuureducatie

Soms spreek ik kinderen op de basisschool die zeggen: “Ik ben goed in de verkeerde dingen”. Dan breekt mijn hart. Ik vind dat het basisonderwijs er voor ALLE kinderen moet zijn.

Scholen stellen mij vragen als

  • Hoe kunnen we het beeldend onderwijs op onze school een impuls geven?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle leerkrachten enthousiast worden bij het geven van beeldend onderwijs? 
  • Hoe zorgen we voor een doorgaande leerlijn in het aanbod van beeldende lessen?
  • Hoe kunnen we het beeldend onderwijs integreren met andere vakken?

Een voorbeeld waarmee ik aan de slag ben gegaan

Leerkrachten van een basisschool wilden meer aandacht voor beeldend onderwijs en tegelijkertijd hun thematische manier van werken verdiepen. Omdat iedere leerkracht zijn eigen kwaliteiten en expertises heeft,

heb ik het coaching traject aangepast op de behoefte van de individuele leerkracht. De vraag is steeds: wat heb jij als leerkracht nodig om de doelen van de school te realiseren?

Een mooi moment dat me altijd bijblijft

Tijdens trainingen zet ik leerkrachten meestal zelf aan het werk. Een leerkracht vertelde mij dat ze voorafgaand aan de training ontzettend zenuwachtig was.

Haar zelfvertrouwen in het maken van beelden was in het verleden behoorlijk afgenomen. Gelukkig merkte ze dat met de juiste uitleg en begeleiding ook zij kon vormgeven. En met die ervaring helpt ze nu talloze leerlingen.