Yfje van der Pas (co-teacher)

Yfje van der Pas (co-teacher)

Passend Cultuuronderwijs

06 19158925

Speciaal Onderwijs – Persoonsvorming – Ontwikkelingsgericht – Aandacht – Bewegen - Ervaren - Reflecteren - Veranderen - Verbinden

Expertises

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Maken & meemaken
 • Reflecteren
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Doelgroepen

 • Cultuuraanbieders
 • Cultuurcoördinatoren
 • Team/Leraren

Socials

Co-teachers?

De co-teachers zijn cultuurprofessionals die bij Kunstloc Brabant een intensieve training coachende vaardigheden gevolgd hebben. Ze gaan (in aanvulling op de trainers) in de klas met de leraar aan het werk, meestal in een coachende rol. Ze hebben veelal een kunstvakopleiding gevolgd, maar in ieder geval expertise op het gebied van cultuuronderwijs.

Co-teaching betekent voor mij

Samen leren vanuit de vraag van de leerling, (vak)leerkracht en team.

Mijn drijfveer als coach binnen cultuureducatie

Bijdragen aan de persoonlijke en artistieke ontwikkeling van de leerling en (vak)leerkracht.

Scholen stellen mij vragen als

 • Hoe sluit ik aan bij de leerling bij de start van een creatief proces? 
 • Hoe benader ik de leerling tijdens dit proces? 
 • Hoe draagt cultuuronderwijs bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling? 
 • Hoe creëer ik draagvlak voor cultuuronderwijs?

Een voorbeeld waarmee ik aan de slag ben gegaan

Wat is als leerkracht je eerste stap in een creatief proces in dans en theater met leerlingen met een meervoudige beperking? Hoe vind je aansluiting bij de leerling? 

Wat er altijd is, onbeperkt, bij leerkracht en leerling, is het lichaam en het voelend vermogen. Daar kun je altijd beginnen. Wat valt er in en aan je lijf waar te nemen? Te voelen in contact met jezelf en de ander? Wat raakt je, waaraan zie je dat, waar in je lijf gebeurt dat, hoe voelt het en wat vertelt het je? En waar mag het dan voor jullie over gaan? Wat zet jullie in beweging? Waar ontmoet je elkaar? 

Hoe kun je dat samen exploreren en vervolgens dansant en theatraal maken? 

In een teamtraining hebben de leerkrachten met een kunstvakdocent dans en mij door verschillende opdrachten bewogen. Door het teruggeven van onze waarneming werden ze zich bewust van de voor hen vanzelfsprekende manier van contact maken met elkaar en de leerlingen, wat ze daar precies in doen en wat dat voor effect heeft. In een aansluitende lessenreeks theater en dans met leerlingen en leerkrachten hebben we deze stappen in aansluiten bij de leerling en het begeleiden van een creatief proces expliciet benoemd en verder onderzocht. 

Nav. deze ervaring starten we een traject waarin ik het proces van samenwerken en het vormgeven van cultuureducatie begeleid. Steeds vanuit onderzoeken en uitwisselen van de kennis en ervaring van de leerkrachten en de kunstvakdocent.

Een mooi moment dat me altijd bijblijft

De momenten waarop het contact tussen leerling en leraar of tussen teamleden is afgestemd en ze zichzelf en elkaar verrassen met ander gedrag. 

Samen ervaren wat cultuuronderwijs met jou en met de relatie doet en je vrij voelen je daarin op eigen wijze uit te drukken!