Yfje van der Pas (co-teacher)

Yfje van der Pas (co-teacher)

Passend Cultuuronderwijs

06 19158925

Speciaal Onderwijs – Persoonsvorming – Reflecteren – Aandacht – Ontwikkelen – Verbinden – Ervaren

Expertises

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Maken & meemaken
 • Reflecteren
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Doelgroepen

 • Team/Leraren

Socials

Co-teachers?

De co-teachers zijn cultuurprofessionals die bij Kunstloc Brabant een intensieve training coachende vaardigheden gevolgd hebben. Ze gaan (in aanvulling op de trainers) in de klas met de leraar aan het werk, meestal in een coachende rol. Ze hebben veelal een kunstvakopleiding gevolgd, maar in ieder geval expertise op het gebied van cultuuronderwijs.

Co-teaching betekent voor mij

met aandacht en creativiteit naast leerlingen en leerkrachten staan en samen vanuit ervaren betekenis geven aan cultuuronderwijs.

 

Mijn drijfveer als coach binnen cultuureducatie

is de ander laten ontdekken hoe die in de wereld staat en laten ervaren dat die daar regie in heeft.

Scholen stellen mij vragen als

 • Welke begeleidingsstijl past bij de leerling
 • Hoe sluit ik aan bij de leerling bij de start van een creatief proces
 • Wat draagt cultuuronderwijs bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling
 • Wat doet cultuuronderwijs met mij
 • Waar kunnen we cultuuronderwijs een plek geven in het curriculum
 • Wat wil ik in mijn rol als cultuurcoördinator

Een voorbeeld waarmee ik aan de slag ben gegaan

Een school vroeg me wat als leerkracht je eerste stap is in een creatief proces in dans en theater met leerlingen met een meervoudige beperking. Hoe vind je aansluiting bij de leerling?

Wat er altijd is, onbeperkt, bij leerkracht en leerling, is het lichaam en het voelend vermogen. Daar kun je altijd beginnen. Wat valt er in en aan je lijf waar te nemen, te voelen in contact met jezelf en de ander? Wat raakt je, waaraan zie je dat, waar in je lijf gebeurt dat, hoe voelt het en wat vertelt het je? En waar mag het dan voor jullie over gaan? Wat zet jullie in beweging? Waar ontmoet je elkaar?

Hoe kun je dat samen exploreren en vervolgens dansant en theatraal maken?

In het najaar ’21 gaan de leerlingen, leerkrachten, vakdocent en ik dit samen ervaren op de school.

Een mooi moment dat me altijd bijblijft

Het moment dat ik naast leerkrachten, vakdocent en leerlingen stond tijdens een theaterles. Wat me raakte was de afstemming van de vakdocent op de leerlingen en de ontroering bij de leerkrachten die verrast waren door wat de leerlingen lieten zien. Ik voelde in heel mijn lijf dat ik daar wil zijn. Op scholen met leerlingen met speciale behoeften. Omdat ik me na elke ontmoeting met hen een beetje vrijer voel.
Samen ervaren wat cultuuronderwijs met jou en met de relatie doet en je vrij voelen je daarin op eigen wijze uit te drukken.