Maaike Zwaan (co-teacher)

Maaike Zwaan (co-teacher)

kijk-raam

06-54683749

Verwonderen, reflecteren, zonder oordeel, procesgericht, nieuwsgierig, aandachtig, vakoverstijgend.

Expertises

 • Ambachtelijke vaardigheden
 • Artistieke expressie & presentatie
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch;

Doelgroepen

 • Cultuurcoördinatoren
 • Team/Leraren

Socials

Co-teachers?

De co-teachers zijn cultuurprofessionals die bij Kunstloc Brabant een intensieve training coachende vaardigheden gevolgd hebben. Ze gaan (in aanvulling op de trainers) in de klas met de leraar aan het werk, meestal in een coachende rol. Ze hebben veelal een kunstvakopleiding gevolgd, maar in ieder geval expertise op het gebied van cultuuronderwijs.

Co-teaching betekent voor mij

... in afstemming met de leerkracht en het team (beeldende) procesgerichte kunstlessen een plek geven in het dagelijks onderwijs.

Mijn drijfveer als coach binnen cultuureducatie

… is dat ik het alle kinderen (en iedere leerkracht) gun om hun belevingswereld te verrijken vanuit verwondering en een open, onderzoekende houding.

Scholen stellen mij vragen als

 • Hoe kan ik procesgericht werken?

 • Kan je mij/ons helpen om materiaalkennis en vaardigheden te vergroten?

 • Hoe verbind ik mijn kunstvakken aan andere vakken binnen een thema?

 • Hoe kan ik een kunstles geven als ik zelf niks met kunst heb en niet creatief ben?

 • Hoe kan ik reflecteren met kinderen?

 • Op welke manier kan ik beeldbeschouwing in mijn lessen gebruiken?

Voorbeeld waarmee ik aan de slag ben gegaan

Binnen een bouw was het de wens van leerkrachten om bij elkaar in de klas mee te kijken tijdens de procesgerichte kunstles die ze gezamenlijk hadden voorbereid; dit kon helaas niet gefaciliteerd worden. Bij deze leerkrachten heb ik video-opnamen gemaakt die we met elkaar samen hebben kunnen bekijken en bespreken. Heel leerzaam voor de leerkracht die zichzelf handelend terugziet, en ook heel inspirerend om van elkaar te kunnen zien op welke verschillende manieren de les wordt vormgegeven en wat het de kinderen oplevert.

Een mooi moment dat me altijd bijblijft

Tijdens een eerste gesprek met een leerkracht zei zij al meteen: “Ik kan niet tekenen, ik vind er ook niks aan, ik wil het niet en ik weet dus ook niet hoe ik kunstlessen moet geven aan mijn leerlingen”. Aan het einde van dat gesprek had ze een les voorbereid waarbij zij zich competent voelde (“Ik heb er bijna zin in!”). En tijdens het geven van de les kon deze leerkracht genieten van de grote betrokkenheid en het plezier van haar leerlingen. Van weerstand naar winst!