Ben je een kunstvakdocent/cultuuraanbieder die naast het uitvoeren van jouw vakdiscipline binnen het onderwijs ook de ambitie of opdracht heeft om dit over te dragen op leraren? Wil je weten hoe je zo goed mogelijk kunt aansluiten bij de ander? Wil je leren hoe je de ander kunt motiveren voor iets waar de ander vanuit zichzelf mee aan de slag kan? Dan kan deze training iets voor jou betekenen. 

Leraren coachen in het voortzetten en implementeren van (een vervolg op) je project in de klas. Het gaat hierbij om het hoe van het coachen; het hoe van effectieve overdracht. En het hoe van het zo optimaal mogelijk aansluiten bij de kennis, vaardigheden en ervaring van de leraar.

In de training gaan we in op het creëren van de juiste voorwaarden, krijg je inzicht in communicatie en leer je gesprekstechnieken die specifiek gericht zijn op de communicatie tussen cultuurdocent en leraar. Uitwisselen en leren van eigen en andermans ervaringen maken deel uit van de training. 

Over de trainer: Trudie Verhoeff

Trudie Verhoeff is zelfstandig trainer in onderwijs en cultuureducatie. Ze is studieleider van de Bik-opleiding –Beroepskunstenaars in de Klas en ICC-trainer. In het primair en voortgezet onderwijs traint ze schoolteams in sociaal-emotionele vaardigheden, communicatie en groepsdynamica.

Quote: "Actief leren en inzichten opdoen over jezelf en de ander in veilige sfeer."
 

Meld je aan via de lokale intermediair