De cursus Verder met erfgoed: leerlijn onder de loep is een vervolg op de cursus Verder met erfgoed: aanzet tot een leerlijn.

Na afloop weet het team waar verbetering of aanpassing van de leerlijn wenselijk is en hoe dit aan te pakken. Het wordt inzichtelijk voor het hele team hoe de eigen leerlijn erfgoededucatie is opgebouwd: op welke momenten wordt er gewerkt aan erfgoededucatie? Op welke manier wordt dat gedaan? En wat leren de leerlingen? Hierdoor krijgen de leerkrachten een goed overzicht van de kennis, vaardigheden en attitude van de leerling met betrekking tot erfgoededucatie.

De bijeenkomst heeft plaats op school. De inhoud wordt in overleg met de school afgestemd op de specifieke behoefte van de school.

De cursus duurt 3,5 uur.
 

Rolf en Dieuwertje

Rolf en Dieuwertje

Erfgoed Brabant

06 52 78 94 04

"Coachend, enthousiast, inspirerend, flexibel, toegankelijk, in dialoog, interactief."