Rolf en Dieuwertje

Rolf en Dieuwertje

Erfgoed Brabant

06 52 78 94 04

"Coachend, enthousiast, inspirerend, flexibel, toegankelijk, in dialoog, interactief."

Doelgroepen

  • Cultuuraanbieders
  • Cultuurcoördinatoren
  • Intermediairs
  • Team/Leraren

Socials

Als ervaren experts erfgoededucatie met een onderwijsachtergrond daagt Dieuwertje je uit, ondersteunt, inspireert en zet aan om samen met jou een antwoord op je vraag te vinden. Vanuit de vijf gouden regels ga je interactief erfgoededucatie ervaren. Erfgoededucatie verbindt leerstof met sporen uit het verleden in je directe omgeving. Het kan ook een middel zijn om nieuwe onderwijsvormen als 21st Century Skills of Erfgoedwijsheid vorm te geven. Maatwerk is gegarandeerd.

Onze drijfveer binnen cultuureducatie

Zonder erfgoed zijn we spoorloos. Het verleden geeft reliëf aan het heden en zet onze weg uit naar de toekomst. Erfgoed laat zien waar je vandaan komt en wie je bent. Het vergroot bewustzijn. Door zich te verdiepen in het verleden leren kinderen hoe het heden zich heeft gevormd en door zich te verplaatsen in

het leven van vroeger leren ze te kijken vanuit meerdere perspectieven. Dieuwertje en Rolf willen leerkrachten en educatoren met een open blik tools en inzichten bieden om hier invulling aan te geven. Met elkaar ontdekken we eigen voorkeuren en talenten om in de praktijk in te zetten.

Scholen stellen ons vragen als

  • “We willen binnen ons onderwijs gebruik maken van erfgoed in de omgeving, hoe kunnen we dat doen?”
  • “We willen binnen cultuureducatie de focus leggen op erfgoed, kun je ons helpen met het maken van een doorgaande leerlijn?”
  • “Ik wil in mijn combinatiegroep 6/7 met erfgoedwijsheid aan de slag, hoe geef ik hier vorm aan?”

Mooi moment dat mij altijd bijblijft...

“Begeleiding die inspireert, die ook als stok achter de deur werkt zodat we onze activiteiten ook echt uitvoeren, want we willen dat erfgoed een vaste plaats krijgt binnen ons onderwijs.” (…) “Voor ons is het fijn om ook echt aan de slag te gaan tijdens de bijeenkomst, want we zitten dan met z’n allen bij elkaar en we kunnen afspraken maken”.

(…) “Je merkt dat we geïnspireerd zijn, elkaar op ideeën brengen en dat je direct je vragen kunt stellen aan de mensen van erfgoededucatie. Op die manier werkt het heel goed!”

Lisette, leerkracht en icc’er St. Petrusschool in Boxtel