Onder leiding van Prof. Dr. Jos Swanenberg onderzoeken, creëren en reflecteren de leerkrachten op de begrippen taal en identiteit aan de hand van een opdracht op een iPad of tablet.

De cursus staat ook open voor individuele leraren. In dat geval loopt de organisatie via de intermediair. Aanbeveling: In verband met de praktische insteek van de cursus op het gebied van erfgoededucatie is het zeer aan te raden eerst de cursus Verder met erfgoed: een aanzet tot een leerlijn te volgen.

De bijeenkomst vindt plaats op school en wordt afgestemd op de specifieke behoefte van de school.