Wat is ICC-XL?

De ICC-XL biedt verdieping en verbreding ten opzichte van de basiscursus ICC Brabant. Via de ICC-XL biedt Kunstloc Brabant ICC'ers de mogelijkheid om zich ver te ontwikkelen. De inhoud van de ICC-XL wordt gebaseerd op de actuele vraag uit het veld. De ICC-XL wordt dus op maat ingevuld. ICC'ers kunnen dus hun eigen leervraag of ontwikkelwens neerleggen bij hun intermediair. De intermediair en Kunstloc Brabant pakken de vragen gezamenlijk op en organiseren, afhankelijk van de vragen, regionaal of provinciaal een ICC-XL-traject.

 

Zo werd er eerder al een module ‘draagvlak’ geïnitieerd, omdat meerdere icc’ers uit het veld zich wilden verdiepen in het verkrijgen van draagvlak binnen de school voor kunst- en cultuureducatie.

Hieronder zie je voorbeelden van mogelijke thema’s:

 • Ik als ICC'er kan inspireren, motiveren en activeren
 • Competenties cultuureducatie: C-zicht
 • Samenwerken met de culturele omgeving
 • Reflecteren
 • Draagvlak
 • Erfgoed
 • Filosoferen met kinderen
 • Meervoudige intelligentie
 • Muziek op school (ook van toepassing op dans en drama)
 • Portfolio
 • Fondsenwerving
 • Update beleidsplan

Duur ICC-XL: 3 bijeenkomsten van 3 uur.

 

aanmelden

Startende & lopende cursussen

Op dit moment geen startende cursus

 

 

Jacqueline Braat

Jacqueline Braat

Arti-tof

06 22 06 83 80

"Pragmatisch, creatief, analytisch, coachend, inlevend, flexibel, toegankelijk."