Wat is ICC-XL?

De ICC-XL biedt verdieping en verbreding ten opzichte van de basiscursus ICC Brabant. Via de ICC-XL biedt Kunstloc Brabant ICC'ers de mogelijkheid om zich ver te ontwikkelen. De inhoud van de ICC-XL wordt gebaseerd op de actuele vraag uit het veld. De ICC-XL wordt dus op maat ingevuld. ICC'ers kunnen dus hun eigen leervraag of ontwikkelwens neerleggen bij hun intermediair. De intermediair en Kunstloc Brabant pakken de vragen gezamenlijk op en organiseren, afhankelijk van de vragen, regionaal of provinciaal een ICC-XL-traject.

 

Zo werd er eerder al een module ‘draagvlak’ geïnitieerd, omdat meerdere icc’ers uit het veld zich wilden verdiepen in het verkrijgen van draagvlak binnen de school voor kunst- en cultuureducatie.

Hieronder zie je voorbeelden van mogelijke thema’s:

 • Ik als ICC'er kan inspireren, motiveren en activeren
 • Competenties cultuureducatie: C-zicht
 • Samenwerken met de culturele omgeving
 • Reflecteren
 • Draagvlak
 • Erfgoed
 • Filosoferen met kinderen
 • Meervoudige intelligentie
 • Muziek op school (ook van toepassing op dans en drama)
 • Portfolio
 • Fondsenwerving
 • Update beleidsplan

Duur ICC-XL: 3 bijeenkomsten van 3 uur.

Kosten: binnen niet CmK-gemeenten € 180,00 p.p., CmK-gemeenten krijgen 50% vergoed.

aanmelden

Startende & lopende cursussen

Regio Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught - GEANNULEERD inschrijven niet meer mogelijk

Maandag 11 oktober 2021 van 15.00 uur tot 18.00 uur

Dinsdag 2 november 2021 van 15.00 uur tot 18.00 uur

Donderdag 9 december 2021 van 15.00 uur tot 18.00 uur

Thema van deze ICC-XL is Ik als ICC'er kan inspireren, motiveren en activeren. Het is de taak van de ICC'er om vorm te geven aan het cultuuronderwijs op school, zoals deze omschreven staat in de visie. Het meekrijgen van collega's in deze verandering is niet altijd eenvoudig. Onzekerheid, onwetendheid, werkdruk etc. spelen parten in de praktijk. Hoe inspireer, motiveer en activeer je als ICC'er je collega's? Daar gaat het over in deze ICC-XL. Gesprekstechnieken en coachingsvaardigheden kunnen de ICC'er helpen om de visie van de school zichtbaar te krijgen in alle klassen.

Doel van de ICC-XL is de ICC'er te ondersteunen bij zijn taak als coördinator cultuureducatie. Binnen een schooloverstijgend netwek van peers wordt op gestructureerde wijze op werkervaringen gereflecteerd. Welke ervaringen breng jij mee, welke knelpunten ervaar jij? Wat zijn jouw wensen? Naast het delen van kennis en ervaringen krijgen de deelnemers diverse technieken aangeboden om in te zetten bij het uitoefenen van hun professionele taak. Deze technieken worden intensief geoefend tijdens de bijeenkomsten. De ICC'er leert om een beweging te genereren binnen (en buiten) de school op het gebied van cultuuronderwijs.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Werken aan bewustwording
- Doelgericht coachen
- Aandacht voor gevoelens
- De kunst van gerichte feedback geven

Jacqueline Braat

Jacqueline Braat

Arti-tof

06 22 06 83 80

"Pragmatisch, creatief, analytisch, coachend, inlevend, flexibel, toegankelijk."