Jacqueline Braat

Jacqueline Braat

Arti-tof

06 22 06 83 80

"Pragmatisch, creatief, analytisch, coachend, inlevend, flexibel, toegankelijk."

Doelgroepen

  • Cultuurcoördinatoren
  • Team/Leraren

Socials

Allereerst ben ik leraar PO (10 jaar ervaring) daarnaast ben ik docent beeldende vakken en cultuureducatie. Waarvoor ik de opleiding heb gevolgd aan de kunstacademie Willem de Kooning te Rotterdam. Toen ik startte op de Pabo Hogeschool Rotterdam als docent startte ik ook mijn eigen kunsteducatief bureau Arti-tof. Vanuit deze onderneming ontwikkel ik cultuureducatieve programma’s op maat en geef ik beeldende lessen in het PO. Twee jaar geleden heb ik mijn Master coaching afgerond bij Avans en ben ik vanuit de pabo en vanuit mijn eigen bedrijf teamtrainingen gaan geven. Inmiddels ben ik ook trainer bij Kunstbalie en geef ik de training draagvlak o.a. voor cultuur coördinatoren. De vraag die hierin centraal staat is; Hoe krijg ik mijn team mee in de plannen/visie van de school met betrekking tot cutluureducatie?

Mijn drijfveer binnen cultuureducatie

Het is mijn missie om ieder team te laten ontdekken dat zij het onderwijs zo kunnen organiseren dat er kwaliteit en tijdwinst te behalen valt door de kunstvakken te verbinden aan het bestaande onderwijs. Pas als dat gerealiseerd is dan gaat een school doordrenkt worden van ‘mooi’ onderwijs. 

Dat is iets wat ik direct bij binnenkomst in de school kan herkennen. Dan straalt de school uit dat kunst en cultuur daar leeft en bruis. Er is ruimte om de leerlingen zijn talent optimaal te laten benutten, omdat cultuuronderwijs geborgd is in het curriculum.

Scholen stellen mij vragen als

  • Hoe kan ik als cultuur coördinator mijn team inspireren en motiveren? Hoe integreer ik kunst en cultuur binnen het huidige onderwijs?
  • Hoe kan ik kunst en cultuur verbinden met het andere onderwijsaanbod zonder dat het de werkdruk van de leerkracht vergroot.
  • Hoe kan ik efficiënt gebruik maken van het kunst en cultuuraanbod binnen de mijn schoolomgeving?

Een mooi moment dat mij altijd bijblijft...

Tijdens een evaluatieronde van een activiteit rondom ‘Creativiteit terug in de klas’: ‘Nu ik merk hoe fijn het is te reflecteren op het proces, zie ik ook wat dat voor een rekenles zou kunnen betekenen. 

Dan gaat het meer over hoe een kind tot de uitkomst komt dan of hij/zij de uitkomst goed heeft. Ik kan dit bij verschillende vakken integreren. Dat is veel beter voor het kind en mijn onderwijs.

Citaat: Door creativiteit in de breedste zin van het woord terug te geven aan het team komt er ruimte voor verandering.