Jacqueline Braat

Jacqueline Braat

Arti-tof

06 22 06 83 80

"Pragmatisch, creatief, analytisch, coachend, inlevend, flexibel, toegankelijk."

Expertises

 • Ambachtelijke vaardigheden
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch;

Doelgroepen

 • Cultuurcoördinatoren
 • Team/Leraren

Socials

Ik bekijk het creatieve proces breed. In ieder leergebied kan het ingezet worden om - naast het stimuleren van de creativiteit - het onderwijs betekenisvoller te maken. Ik ben zelf zo'n 10 jaar leerkracht PO geweest gespecialiseerd in cultuureducatie vanuit de pabo opleiding en 13 jaar docent Beeldend op de Pabo (Hogeschool Rotterdam). Tijdens mijn leerkracht-zijn ben ik naar de kunstacademie gegaan en daar om daar autonoom en docentengraad te studeren in de avonduren. Van daaruit is het bedrijf Arti-tof ook ontstaan.

Tijdens mijn werk als pabo docent heb ik 2 masteropleidingen Coaching gevolgd om studenten en schoolteams beter te kunnen begeleiden. Van daaruit is het bedrijf Jacqueline Braat Coaching ontstaan: specialisatie docentcoaching.

De coachvaardigheden helpen mij enorm om leerkrachten tijdens co-teaching volledig in hun kracht te zetten en in het nagesprek om de winsten en moeilijkheden te laten benoemen om het proces optimaal te benutten.

In 2020 ben ik zelfstandig geworden om mijn expertise en passie met het werkveld te delen als trainer en coach.

Mijn drijfveer binnen cultuureducatie

Leerkrachten in hun kracht zetten, hun potentieel optimaal laten benutten en lef durven tonen. 

Dat maakt de weg vrij voor leerlingen om de ruimte te krijgen hun creativiteit maximaal te ontwikkelen en autonoom daar in te mogen handelen.

Scholen stellen mij vragen als

 • Hoe kunnen we het beeldend onderwijs op onze school een impuls geven?
 • Hoe voer je goede reflectiegesprekken met leerlingen? Daarbij geef ik veel aandacht aan activerende werkvormen en coöperatieve werkvormen zodat alle leerlingen geprikkeld worden om te reflecteren
 • Hoe activeer je nu een onderzoekende houding van leerkracht en leerling?
 • Wil jij via coaching on the job leerkrachten meenemen in het creatief proces tijdens het lesgeven en ze steeds autonomer daarin laten worden?
 • Hoe zorgen we voor een doorgaande leerlijn in het aanbod van beeldende lessen?
 • Kan jij in de vorm van workshops mijn team zicht geven op welke vaardigheden per leerjaar leerlingen mogen leren om zich maximaal te kunnen uiten in het creatief proces?
 • Kun je de icc-er coachen/trainen bij het ondersteunen van het team?

Een voorbeeld waarmee ik aan de slag ben gegaan

De vraag was: Meer procesgerichte didactische beeldende lessen, geïntegreerd uiteindelijk bij de wereldvakkenmethode, waarbij er een duidelijke leerlijn beeldend binnen de school ingezet wordt.
Na teambijeenkomst waarin het team kennis maakte met de procesgerichte didactiek via een ervaringsgerichte opdracht, ben ik samen met elke leerkracht een procesgerichte beeldende les gaan geven. De leerkracht geeft steeds meer les en ik ondersteun steeds meer waar nodig is. Ieder moment levert mooie onderwijsgesprekken op waarbij leerkrachten ervaren wat de persoonlijke groei is en waar er mogelijk nog aandacht nodig is. Die doelstelling gaat dan mee naar de volgende werkbezoeken (3x).

In een aantal teamtrainingen is er aandacht besteed aan specifieke onderdelen van procesbegeleiding: vragen stellen, ontdekfase (hoe pak je dat aan), evalueren en reflecteren, coöperatieve werkvormen en activerende werkvormen binnen elke fase.

Na deze bezoeken en teamtrainingen is er een uitgebreide evaluatie geweest met het team. Zij gaven aan te weten hoe de lessen te moeten geven en deze te kunnen koppelen aan wereldoriëntatie, maar zelf nog te weinig te weten van diverse materialen en hoe er een leerlijn in aan te brengen.

In dat borgingstraject hebben we eigenvaardigheid specifiek op een aantal door het team gekozen technieken onder de loep genomen en de leerlijn laten zien en ervaren. Het waren materialen die normaliter niet snel ingezet werden maar de leerkrachten waren direct enthousiast om deze te gaan gebruiken. Bezwaren zijn weggenomen, ze zijn een ervaring rijker en weten hoe ze dingen uit kunnen leggen en gebruiken. Met nog meer vertrouwen geven ze de lessen; ze hebben niet langer het gevoel 'dat het erbij komt', kost weinig tot geen extra tijd en het resultaat is veel enthousiasme vanuit de leerlingen en leerkrachten!

Een mooi moment dat mij altijd bijblijft...

Tijdens een evaluatieronde van een activiteit rondom ‘Creativiteit terug in de klas’: ‘Nu ik merk hoe fijn het is te reflecteren op het proces, zie ik ook wat dat voor een rekenles zou kunnen betekenen. 

Dan gaat het meer over hoe een kind tot de uitkomst komt dan of hij/zij de uitkomst goed heeft. Ik kan dit bij verschillende vakken integreren. Dat is veel beter voor het kind en mijn onderwijs.

Citaat: Door creativiteit in de breedste zin van het woord terug te geven aan het team komt er ruimte voor verandering.