Instrumenten

Het VO-traject van De Cultuur Loper bevat vier fases en vier lijnen met bijbehorende instrumenten. Deze instrumenten zijn ter ondersteuning bij het ontwikkelen van een doorlopend cultuureducatief programma op scholen.

Bekijk instrumenten met
Toon alles
of zoek op

Evi 2.0

Een instrument waarmee scholen cultuureducatie kunnen evalueren.

Intakegesprek CmK en samenwerkingsovereenkomst

Dit document biedt een structuur voor het intakegesprek Cultuureducatie met Kwaliteit en bevat een format voor een samenwerkingsovereenkomst.

Vormen van een kernteam

Zicht krijgen op wie er een rol speelt bij een traject van De Cultuur Loper.

Fases en Lijnen

Elk moment zicht op waar de beweging van de school zich bevindt.

Succes van de verandering

Een model dat alle betrokkenen steeds inzicht geeft in wat de verandering op school van zichzelf en van de ander vraagt.

(Dit is geen) toolbox co-creatie

De toolbox co-creatie is vooral te gebruiken als instrument voor herkenning en bevestiging van de dingen die je tegenkomt bij wat je samen doet.

Teamscan

De teamscan geeft alle betrokkenen inzicht waar het team staat in de ontwikkeling van cultuureducatie op school.

Competenties en Indicatoren

Competenties en gedragsindicatoren ondersteunen je om van Kunst en Erfgoed betekenisvol onderwijs te maken.

Ambitiegesprek

Een gesprek over dromen, drijfveren en idealen van de school als het gaat om cultuureducatie.

Drie domeinen van cultuureducatie

Beeld, informatie en inspiratie bij de domeinen in huis, met de culturele omgeving en uit de grote wereld.

Doorkijkjes in de culturele ontwikkeling

Hoe loopt de natuurlijke culturele ontwikkeling van leerlingen? En hoe speel je hier als docent op in?

Overdrachtsformulier leerling PO/VO

De VO-leerling heeft al 8 jaar onderwijs achter zich. Wat is er nodig om de overgang zo soepel mogelijk te maken?

Voortgangsgesprek

Het voortgangsgesprek is een gesprek waarin je met de directeur, kernteam en leerlingen reflecteert op het traject tot nu toe.

Het Cultureel Zelfportret

In Het Cultureel Zelfportret is de culturele groei van leerlingen te volgen en te beoordelen.

Reflectiekaarten

Een hulpmiddel om met leerlingen in elke leeftijdsfase in gesprek te gaan over een kunstwerk, boek, voorstelling of andere cultuurervaring.

Eindgesprek

Dit document biedt een structuur voor het eindgesprek en geeft suggesties voor vragen.

In gesprek met de cultuurprofessional

Een gemeenschappelijk vertrekpunt voor een kwalitatieve inzet van cultuurprofessionals.