De leerling in beweging brengen

Wie is de leerling, welke kwaliteiten heeft de leerling en hoe ontwikkelt deze leerling? 

Het Cultureel Zelfportret maakt zichtbaar wat je de leerling met cultuureducatie meegeeft en hoe je daar als school aan bijdraagt. De leerling wordt vaardig om zelf zijn culturele ontwikkeling te benoemen en hierop te reflecteren.

Wat is Het Cultureel Zelfportret?

Het Cultureel Zelfportret is een digitaal portfolio. Maar het is meer dan alleen een verzamelmap. Het maakt de culturele ontwikkeling zichtbaar en inzichtelijk voor de docent en de leerling. Bij een culturele activiteit kunnen leerlingen bijvoorbeeld met hun eigen leervraag en binnen eigen niveau bezig zijn. Centraal daarbij staan, net als binnen De Cultuur Loper, de drie competenties cultuureducatie: reflecteren, onderzoeken en creëren.

Hoe werkt het?

De leerling leert zelf betekenis te geven aan ervaringen die zij opdoet met kunst en cultuur en vindt daar antwoorden op de vragen: ‘wie ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten en wat vind ik belangrijk?’

De uitwerkingen komen in Het Cultureel Zelfportret terecht waarvoor een digitale omgeving is ingericht. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van deze digitale omgeving. In de praktijk zien we dat gebeuren in de vorm van blogs, vlogs, reflectiegesprekken, leervragen, documentatie van culturele bezoeken en creatieve processen en producten, kortom een rijke verzameling van betekenisvolle momenten. 

Het Cultureel Zelfportret is een instrument waarin de leerling eigenaarschap heeft. De docent heeft een begeleidende rol richting de leerling.

De intermediair bespreekt met de school de mogelijkheden voor inzet van Het Cultureel Zelfportret.

Samen reflecteren

Elke leerling heeft in Het Cultureel Zelfportret 
een persoonlijk account waarin zij haar werk, 
leervragen en vorderingen bijhoudt. Als docent kun je hier feedback, vragen en tips bij plaatsen. Op de eigen docentenaccount houd je notities bij over wat je ziet. Je voert daarover een tot twee keer per jaar een reflectiegesprek met iedere 
leerling. Het Cultureel Zelfportret bied je hiervoor concrete 
handvaten. Kernvraag daarbij is: Wat is de waarde van wat ik zie voor deze leerling? In het gesprek kom je als docent te weten wat de leerling wil leren of ervaren en waarom. De leerling brengt zijn leer- of ervaringsmomenten in beeld in Het Cultureel Zelfportret.

Het reflectiegesprek is voor de leerling aanleiding zijn leer- of ervaringsmomenten te verwoorden en er nieuwe leervragen uit te laten ontstaan. 

Voor de docent is de belangrijkste vraag voor begeleiding en feedback aan de leerling: Ontwikkelt zij zich? Een mooie tekening van een tekentalent voorzie je anders van feedback dan diezelfde tekening van een leerling dat tot nu toe minder goed tekende. De laatste leerling toont vooruitgang, de eerste had wellicht meer stappen kunnen maken of had een andere leervraag nodig. 

Begeleidt leerlingen vooral ook om samen reflectiegesprekken te laten voeren. Ze kunnen meekijken bij elkaars zelfportret en samen 
ieders keuze en aanpak bespreken. Zo helpen ze elkaar vooruit.

Hoe ziet dat eruit in Het Cultureel Zelfportret; ‘de leerling in beweging’?

Het Cultureel Zelfportret op de scholen

De Cultuur Loper scholen die verdieping zoeken en de culturele ontwikkeling van de leerling zichtbaar willen maken kiezen op een bepaald moment in hun traject bewust voor het inzetten van Het Cultureel Zelfportret. 

Studenten van de Fontys Pabo gebruiken ook Het Cultureel Zelfportret om het gepersonaliseerd leren, dat aansluit bij de leervraag van de student, concreet vorm te geven. Zo raakt de leraar van morgen nu al thuis in Het Cultureel Zelfportret. 

Achtergrond

Lees hier het interview met Jillis Verbeek en Marlijn Gelsing over de inzet van Het Cultureel Zelfportret binnen Cultuureducatie met Kwaliteit.

 

Lees het interview

De voordelen van Het Cultureel Zelfportret

 • Flexibel: inzetbaar op elk moment 
   
 • Laagdrempelig: een school kan zo groot of klein starten als ze zelf wil: met een of meerdere klassen of schoolbreed.
   
 • Breed inzetbaar: geschikt voor elke school, ongeacht culturele onderwijsvisie en ambities 
   
 • Gebruiksvriendelijk: tools nemen leerlingen bij de hand 
   
 • Veilig: een afgesloten webomgeving 
   
 • Persoonlijk: elke leerling krijgt een eigen inlog, persoonlijke tijdlijn en zelfportret tijdlijn 
 • Inzichtelijk: de docent kan persoonlijke notities maken 
   
 • Ondersteunend: biedt docent en leerling handvatten om te reflecteren 
   
 • Opbrengstgericht: toont prestaties van individuele leerlingen en de groep als geheel 
   
 • Overdraagbaarheid: de leerling neemt zijn Cultureel Zelfportret mee, van PO naar VO 
   
 • Gebruik van tags: de drie competenties cultuureducatie komen in de taal van de leerling terug in hun tijdlijn gekoppeld aan hun vragen, eigen werk en hun reflectie erop. 

Lees verder over het Cultureel Zelfportret

Wat kost het?

 • Account licentie fee €4,- per account per jaar
 • Eenmalige opstartkosten €275,- per school
 • Inrichtingskosten voor opeenvolgende jaren €100,- per jaar
 • Voor inzet van Het Cultureel Zelfportret buiten Noord Brabant gelden andere tarieven. Neem voor meer info contact op met: marlijn.gelsing@kunstlocbrabant.nl