Professionalisering

De kennis van cultuureducatie vergroten. Zowel in de school als in het culturele veld. Dat is een belangrijk onderdeel van scholing binnen De Cultuur Loper. Kunstloc Brabant biedt verschillende mogelijkheden aan intermediairs, leraren, cultuurcoördinatoren en cultuuraanbieders om zich te professioneel te ontwikkelen.

Bekijk scholing met
Toon alles
of zoek op
 • Brede ontwikkeling
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Reflecteren

Door de frisse pepermolen

Werken aan veranderdoelen in het voortgezet onderwijs

 • Brede ontwikkeling
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs

Til cultuuronderwijs naar een hoger plan

 • Brede ontwikkeling
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

CmK basistraining coachende gesprekstechnieken

Voor intermediairs en cultuuraanbieders.Hoe zet je scholen aan tot visievorming en uitwerking vanuit een coachende houding? Hoe leg je het eigenaarsch

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Werken met Het Cultureel Zelfportret

Zo maak je culturele groei van leerlingen zichtbaar en volgbaar.

 • Ambachtelijke vaardigheden
 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Maken & meemaken
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Co–teaching

Vakinhoudelijke professionals die in de klas op maat met de leraar handen en voeten geven aan de ambities cultuuronderwijs.

 • Brede ontwikkeling
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch

Coachen in cultuuronderwijs

Training voor cultuurprofessionals zoals (icc-)trainers, cultuurcoaches, adviseurs, consulenten en cultuurcoördinatoren die zich willen professionalis

 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag

Aanspreken van reflecterend vermogen

Leren reflecteren in dialoog met leerlingen.