Cursussen

De kennis van cultuureducatie vergroten. Zowel in de school als in het culturele veld. Dat is een belangrijk onderdeel van scholing binnen De Cultuur Loper. Kunstloc Brabant biedt verschillende mogelijkheden aan intermediairs, leraren, cultuurcoördinatoren en cultuuraanbieders om zich te professioneel te ontwikkelen.

Bekijk scholing met
of zoek op
 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag
Cultuureducatie en Persoonsvorming

Cultuureducatie en Persoonsvorming

De leerling als subject. Persoonsvorming. Cultuureducatie biedt ons unieke mogelijkheden!

 • Brede ontwikkeling
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Reflecteren
Door de frisse pepermolen

Door de frisse pepermolen

Werken aan veranderdoelen in het voortgezet onderwijs

 • Brede ontwikkeling
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag
Training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs

Training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs

Til cultuuronderwijs naar een hoger plan

Basistraining CmK

Basistraining CmK

Voor intermediairs en cultuurprofessionals die scholen begeleiden binnen CmK.

 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag
Werken met Het Cultureel Zelfportret

Werken met Het Cultureel Zelfportret

Zo maak je culturele groei van leerlingen zichtbaar en volgbaar.

 • Ambachtelijke vaardigheden
 • Artistieke expressie & presentatie
 • Brede ontwikkeling
 • Creativiteit & innovatievermogen
 • Eigen omgeving & achtergrond
 • Maken & meemaken
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch
 • Zelfsturend / vanuit eigen vraag
Co–teaching

Co–teaching

Vakinhoudelijke professionals die in de klas op maat met de leraar handen en voeten geven aan de ambities cultuuronderwijs.

 • Brede ontwikkeling
 • Onderzoeken / open houding
 • Reflecteren
 • Vakoverstijgend / thematisch
Coachen in cultuuronderwijs

Coachen in cultuuronderwijs

Training voor cultuurprofessionals zoals (icc-)trainers, cultuurcoaches, adviseurs, consulenten en cultuurcoördinatoren die zich willen professionalis