Wijzigen contactgegevens

Om onze contactgegevens zo goed mogelijk up-to-date te houden, vragen wij je om ons via dit formulier te informeren telkens als er iets wijzigt in je gegevens. 

Mutatieformulier contactgegevens

Cultuureducatie met Kwaliteit

De Cultuur Loper is onderdeel van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Kunstloc Brabant voert deze regeling uit in samenwerking met Erfgoed Brabant, de provincie Noord-Brabant, Breda, Helmond, ’s‑Hertogenbosch, Oss en Tilburg. De gezamenlijke aanpak is uniek en geeft Brabant een sterke positie in de landelijke aanpak van cultuureducatie. Als penvoerder is Kunstloc Brabant al acht jaar betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook in de periode 2021-2024 vervult Kunstloc deze rol. 

Heb je vragen over de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit of over de penvoering?

Neem contact op met Marjon Brouwer

Cultuureducatie met Kwaliteit

Netwerk lokale intermediairs

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie. De intermediairs vormen een belangrijke schakel tussen de vragen uit het onderwijs en de culturele aanbieders in de omgeving. Ook fungeren de intermediairs als adviseur en aanjager van ontwikkelingen: zij organiseren of ondersteunen lokaal of regionaal netwerkbijeenkomsten voor alle betrokken partijen. Deze infrastructuur is uniek in Nederland. Brabant heeft hierdoor een zeer sterk netwerk waardoor een duurzame relatie tussen het onderwijs en de kunsten kan worden onderhouden.

Vragen over De Cultuur Loper?

Neem contact op met de intermediair in jouw regio

Netwerk lokale intermediairs

Kunstvakdocenten

Kunstvakdocenten delen kennis, tips, vacatures, oproepen en inspiratie in onze Facebookgroepen. Ben je actief als docent in het VO, en woon of werk je in Brabant? Meld je aan, en draag bij. 

Bezoek de facebookgroep Kunstvakdocenten

Kunstvakdocenten

Succesvol samenwerken met het voortgezet onderwijs

Je kunt pas succesvol samenwerken met het voortgezet onderwijs als je weet hoe het werkveld er precies uitziet. Welke onderwijsniveaus zijn er? Met wie kun je het beste aan tafel zitten? En welke rol heeft cultuureducatie in het voortgezet onderwijs? In het kennisartikel op onze Kunstloc Brabant website openen wij deuren. Zodat je de eerste stappen kunt zetten naar een succesvolle samenwerking met het voortgezet onderwijs.

Bekijk hier het kennisartikel Succesvol samenwerken met het voortgezet onderwijs

Succesvol samenwerken met het voortgezet onderwijs

PowerPoint sjabloon

Ga je een presentatie geven over De Cultuur Loper? Gebruik dan bijgaande sjabloon, vormgegeven in de nieuwe huisstijl van De Cultuur Loper!

Download het PowerPoint sjabloon van De Cultuur Loper