Verkennen

In deze fase wordt het kernteam gevormd dat de rol verkent die cultuureducatie kan spelen voor hun kunst- en cultuuronderwijs en curriculum. Aan de hand van deze verkenning, geven intermediair, directeur en kernteam vorm aan een jaarplan dat uiteindelijk leidt tot het behalen van de uitgesproken ambities. Om draagvlak te creĆ«ren binnen het onderwijs, is het belangrijk om iedereen te betrekken.

Verkennen

Vanuit de uitkomsten van EVI en het intakegesprek CmK kan de school een overwogen keuze maken voor het traject van De Cultuur Loper. Dit traject start in de fase Verkennen.

Wat is de kwaliteit van cultuureducatie in de huidige situatie? En wat is de gewenste situatie voor het onderwijs? Wat wil het kernteam bereiken met cultuureducatie bij de leerlingen? In een ambitiegesprek zet je als intermediair jouw expertise en coachende vaardigheden in om hier samen achter te komen en te benoemen.

Na het verkennen van de ambitie, komt het kernteam tot een breed gedragen visie op cultuureducatie. Deze visie is leidend voor de koers van het traject. Om richting en vorm te gaan geven aan deze koers, kan de intermediair in deze fase de school informeren over mogelijke professionalisering, de drie domeinen en de drie culturele competenties.

De gewenste situatie van het kernteam vormt de basis om samen te kijken naar ieders commitment. Wat willen de betrokkenen kennen, kunnen en doen om te komen tot die gewenste situatie? Wat hebben ze daarvoor nodig? En wat spreken we daarover af? Het succes van de verandering krijgt gedurende het hele proces vorm vanuit deze vragen.

In deze fase zijn betrokken: intermediair, directeur, cultuurcoƶrdinator, trainer en het team.

Wat is er in deze fase zichtbaar ontwikkeld op de lijn van

  • Er is een kernteam gevormd met betrokkenen uit verschillende lagen van de school: Minimaal een persoon vanuit management/ directie, de intermediair, een of meerdere docenten en eventueel een of meerdere leerlingen.
  • In het kernteam zijn de rollen en bijbehorende taken verdeeld en zijn deze voor iedereen helder.

  • Het kernteam brengt de huidige situatie op het gebied van cultuureducatie van de school goed in beeld.
  • Het kernteam met de andere betrokken docenten formuleren de ambities cultuureducatie voor de school.

Het kernteam, waarin de docent een rol heeft, formuleert de ambities van de school op het gebied van cultuureducatie.

  • De huidige competenties cultuureducatie van de leerling zijn in beeld.
  • De beoogde ontwikkeling van competenties cultuureducatie bij de leerling is leidend voor visie en ambitie van de school