Evi 2.0 is een instrument waarmee scholen cultuureducatie kunnen evalueren. Door te werken met dit instrument, versterken de scholen hun ontwikkeling en borging van cultuureducatie op school.
Op deze pagina vind je praktische info over openstelling, aanmelding en wijziging van gegevens.

Lees hier meer over Evi

Evi ook beschikbaar voor voortgezet onderwijs

Niet alleen ondersteunt Evi 2.0 bij het verankeren van cultuureducatie, het is ook een instrument voor monitoring. Scholen die Evi 2.0 invullen, stellen hun dossiers beschikbaar aan een Evi-kennispartner, een universiteit, die de dossiers in opdracht van de betreffende penvoerder analyseert. Dit leidt tot een geanonimiseerde rapportage die de penvoerder inzicht geeft in de stand van zaken van cultuureducatie op scholen. Op deze manier kunnen de inspanningen van scholen, penvoerders, beleidsmakers en andere betrokkenen op dit vlak zowel lokaal als landelijk zichtbaar gemaakt worden. En kan iedereen van elkaar leren. 

Lees meer over Evi op de website van LKCA

Evi ook beschikbaar voor voortgezet onderwijs

Aanmelden scholen

Als intermediair kun je scholen aanmelden voor Evi door het aanmeldformulier in te vullen.

Aanmeldformulier Evi

Wijzigen e-mailadres school

Vul het mutatieformulier in om een wijziging van het e-mailadres voor Evi door te geven.

Mutatieformulier Evi

Evi voor monitoring

Niet alleen ondersteunt Evi 2.0 bij het verankeren van cultuureducatie, het is ook een instrument voor monitoring. Scholen die Evi 2.0 invullen, stellen hun dossiers anoniem beschikbaar aan een Evi-kennispartner (een universiteit) die de dossiers in opdracht van de betreffende penvoerder analyseert. Dit leidt tot een geanonimiseerde rapportage die inzicht geeft in de stand van zaken van cultuureducatie op scholen. Op deze manier kunnen de inspanningen van scholen, penvoerders, beleidsmakers en andere betrokkenen op dit vlak zowel lokaal als landelijk zichtbaar gemaakt worden. En kan iedereen van elkaar leren. 
 

 

Bekijk de FAQ over Evi