Het ambitiegesprek is een gesprek over dromen, drijfveren en idealen van de school als het gaat om cultuuronderwijs. Het gesprek start met de vraag 'Wat wil de school de leerlingen meegeven in hun culturele ontwikkeling?' Tijdens dit gesprek ondersteunt de intermediair de school om te komen tot maximaal drie kernachtige ambities voor cultuureducatie. Deze ambities geven aan welke kwaliteitsslag de school wil gaan maken. Tip: betrek je cultuurteam bij het gesprek.

Ambitiegesprek