Zicht krijgen op wie er een rol speelt bij een traject van De Cultuur Loper, hoe hun rol eruit ziet en wat dan bijbehorende taken zijn.

Ga het gesprek met elkaar aan vanuit dit instrument om samen te benoemen welke stakeholders betrokken gaan raken bij het traject.

Kernteam vormen