Een school die een eindgesprek gaat voeren, heeft geen intensieve begeleiding meer nodig en gaat een punt zetten achter hun traject. Dit is een feestelijk moment, en het gespreksdocument geeft daarom suggesties om dit ijkpunt op een originele manier naar buiten toe uit te dragen.

Een intermediair voert het het eindgesprek met de belangrijkste aanjagers voor cultuureducatie op een school. Verder zitten er ook één of een paar leerlingen en een docent van buiten het kernteam aan tafel.

Reserveer anderhalf uur voor een eindgesprek.

Bekijk hier het werkblad voor het eindgesprek

De vlag kan uit!

Want een school die een eindgesprek gaat voeren, heeft samen met jou besloten de begeleiding van hun CmK-traject af te ronden. Na jaren van verkennen, experimenteren, verdiepen en borgen is intensieve ondersteuning van jou als intermediair niet meer nodig en faciliteert de school zelf hun ontwikkeling op de lange termijn.

Dit document biedt een structuur voor dit gesprek en geeft suggesties voor vragen. 

 • De intermediair voert dit gesprek met de belangrijkste aanjagers binnen de school (zie: intakegesprek). Daarnaast schuiven er teamleden of andere betrokkenen aan. De stem van de leerling mag ook niet ontbreken. Zorg dus dat er een leerling aan tafel zit. 
 • Het doel van het eindgesprek is om een punt te zetten achter de intensieve begeleiding van het traject.
 • Reserveer anderhalf uur voor het eindgesprek

Nodig 

 • Samenwerkingsovereenkomst en verslag ambitiegesprek 
 • Voorwerpen die – voor iedere deelnemer – symbool staan voor cultuuronderwijs op de school

Vooraf 

Een eindgesprek voer je niet zomaar. Als intermediair werk je hier samen met de school naar toe in de laatste fase van het traject. Samen heb je – tijdens voortgangsgesprekken - zorgvuldig geconcludeerd dat het merendeel van de kenmerken van de fase ‘borging’ verwezenlijkt zijn (zie: website). Vraag aan alle deelnemers om een voorwerp mee te nemen dat voor hen betekenisvol is geweest tijdens dit proces. 

Na afloop 

Uiteraard laat je het contact met de school na dit eindgesprek niet volledig los. In de toekomst kunnen er wellicht nieuwe ambities voor cultuureducatie komen of willen ze hun oude ambities nog eens opfrissen tijdens een teamscholing

1 – Contracteren

In de eerste fase stem je met elkaar de verwachtingen af. Hierbij breng je ook jouw doel ook in, zoals: een feestelijk ijkpunt creëren rondom het afronden van het traject. 

Hulpvragen 

 • We hebben anderhalf uur. Is dat akkoord? 
 • Wat moet er in ieder geval aan bod komen?
 • Wanneer is dit een zinvol gesprek wat jou betreft? 
 • Wat verwacht je van mij tijdens het gesprek?

2 – Focus aanbrengen 

Nodig iedereen aan tafel uit om vragen te stellen over de voorwerpen op tafel. De focus op een voorwerp leidt tot verdiepende uitspraken, wanneer je hierop doorvraagt. Zorg dat iedereen aan tafel – inclusief de leerling – betrokken wordt bij dit gesprek. 

Hulpvragen 

 • Wat ligt er op tafel? 
 • Welke ideeën, gevoelens en gedachten komen daarbij op? En wat nog meer? 
 • Wat maakt dat dit zo belangrijk voor je is? 
 • Wat is de verbinding met cultuureducatie op deze school? En wat heeft dit traject daaraan bijgedragen? 
 • Nu we alle verhalen hebben gehoord: wat valt dan op? 

Keer in deze fase ook even terug naar de start van het traject. Hoe zit het met de verwachtingen die jullie voorafgaand hadden? Wat ligt er nog? Mogelijke vervolgstappen worden door de school opgepakt.

3 – Ideeën genereren 

Dat de school een punt gaat zetten achter de intensieve begeleiding van het traject, is een feestelijk moment. Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, kun je samen nadenken hoe dit verbeeld kan worden. Op deze manier kan deze stap – ook naar buiten toe – gedeeld worden. 

Met de voorwerpen die zijn meegenomen kun je een compositie maken. Bijvoorbeeld in de vorm van een stilleven, opeengestapeld tot een totem of als rekwisieten voor een animatiefilmpje. Bespreek samen met de school alle mogelijkheden. 

Hulpvragen 

 • Hoe kunnen we de uitkomsten van dit eindgesprek delen? 
 • Welke ideeën zijn er allemaal te bedenken?

4 – Inventariseren en concretiseren 

Bespreek met welk idee de school aan de slag gaat en wie of wat hiervoor nodig is. 

Hulpvragen

 • Wat pakken we op? 
 • Welke culturele partner kan hierbij worden betrokken? 
 • Wat is nodig? 
 • Welke stap gaan we hierin zetten? 
 • Wie doet wat?

5 – Afronden 

Vraag aan alle deelnemers in welke mate alles besproken is en hoe het zit met de verwachtingen van dit gesprek. Hoe heeft iedereen het gesprek ervaren?

Tip 

Raadpleeg de bijlage Toelichting op de gespreksfases, zodat het gesprek effectief en professioneel verloopt

Lees de toelichting op de gespreksfases